Vitenskapelig artikkel om Buskerudgeriljaen

cover_journal-libadmArtikkelen The Case for Weeding: The Buskerud Bandits’ Contribution to a Knowledge-Based Discarding Practice in Norwegian Public Librarieser publisert på nett og papir i Journal of Library Administration, volum 54, nr 5, s. 382-402. Tidsskriftet utgis av Taylor & Francis.

Kassering er en viktig kjerneaktivitet i bibliotekene og artikkelen belyser norsk kasseringspraksis og samlingsutvikling. Med utgangspunkt i et lokalt kasseringstiltak i Buskerud fylke som startet opp i 2007, viser artikkelen hvordan et utviklingstiltak kan få effekt lokalt, regionalt og nasjonalt. Siden 2007 har det blitt 2 millioner færre bøker i norske folkebibliotek. Forhåpentligvis kan noe av denne nedgangen forklares med tiltak initiert av Buskerudgeriljaen.

I 2013 inneholdt norske folkebibliotek 3,5 bind pr. innbygger. Det ligger et godt stykke over det som International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) anbefaler i sine retningslinjer for folkebibliotek (Koontz and Gubbin, 2010). En konsekvens av de store samlingene er at mange norske bibliotek fremstår som fulle boklagre og ikke som attraktive steder for kultur, læring og opplevelser. IFLA anbefaler 2-3 bøker per innbygger, avhengig av kommunestørrelsen. Med utgangspunkt i tallene fra 2013 vil IFLA sine anbefalinger innebære en reduksjon av boksamlingene på landsnivå fra 17,7 til et sted mellom 10 og 15 millioner bind.

Gjennom ulike case, viser jeg hvordan kassering fikk plass på den bibliotekfaglige dagsorden. Endringsarbeidet har en aksjonspreget, innovativ og praksisnær tilnærming. I tillegg knyttes endringsarbeidet både til teori og empiri.

I artikkelen viser jeg at det er mulig å endre bibliotekansattes praksis ved systematisk endrings- og utviklingsarbeid. Arbeidet viser også at endringsarbeid har best effekt når man tar i bruk en rekke ulike tiltak. Utviklingsarbeidet er et eksempel på organisasjonslæring gjennom «legitim perifer deltagelse», en teori utviklet av Lave & Wenger. For å ha suksess med endringsarbeid, er det også nødvendig med solid forankring i ledelsen. Uten lederens engasjement og involvering, er det vanskelig å få til endring som har effekt over tid. Metodikken utviklet av Buskerudgeriljaen, anbefales for andre tilsvarende endringsarbeid.

Som forfatter har jeg lov til å legge ut artikkelen i versjonen som ble akseptert av tidsskriftet. Les godkjent versjon som pdf.

“This is an Accepted Manuscript of an article published in Journal of Library Administration on [30 Aug 2014], available online: http://www.tandfonline.com/[Article DOI: 10.1080/01930826.2014.946752 ].”

Dersom du ønsker versjonen som er publisert på nett og papir, kan du kontakte meg på janniro@gmail.com. Jeg har tilgang til ekstra eksemplarer av artikkelen.

Permalenke til artikkel

Referanser:

Koontz, C., & Gubbin, B. (2010). IFLA Public Library Service Guidelines. Walter de Gruyter.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.