virak

VIRAK i UH-sektoren

virakBibliotekene ved UIO, BI og HIOA arrangerte i forrige uke en stor konferanse som har tatt over for fagreferentkonferansen, VIRAK.

Professor Tara Brabazons keynote: Why I don’t ‘do’ digital literacies: Multimodality and the bias of communication” ble filmet og ligger tilgjengelig under. Brabazon holdt et meget interessant foredrag om hvilken rolle bibliotekarene kan spille i dagens multimodale (Kunnskapsløftet bruker begrepet “sammensatte tekster”) virkelighet. Vi må lære oss når de ulike plattformene for kommunikasjon virker best. Når er det best med ord og når er det mest virksomt med illustrasjoner. Gunther Kress utviklet begrepet. Hør Gunther Kress forklare kjernebegrepene mode, modality og multimodality. Wikipedia gir denne forklaringen på begrepet multimodalitet.

Literacy er ikke helt enkelt å oversette til norsk. Språkrådet anbefaler at vi bruker skriftkultur, skriftkunne eller tekstkompetanse.

Brabazon trakk frem Mary Macken Horariks modell for tekstkompetanse som en nyttig modell for dagens modell. Modellen ble utviklet før sosiale medier, men er svært anvendelig i dag. Målet for bibliotekarer må være å få flest mulig lengst mulig til høyre i modellen. Det er stort behov for å bringe viten med større kvalitet ut til befolkningen og her har vi en mulighet til å spille en viktig rolle. Alt for mange er etter Brabazons mening kun på nivået hvor de er i stand til å anvende teknologien. F. eks klarer de fleste å gjøre praktiske ting som å bestille en feriereise på nett mens langt færre er i stand til å ha et teoretisk eller reflekterende forhold til sammensatte tekster.

Horariks literacy modell

Se Brabazons foredrag: