Utsikt fra Dokk1

Verksteder og keynote på Next Library

MacLeodKanadiske Peter MacLeod har mye av det samme budskapet som David Lankes. Det handler om å engasjere egne innbyggere på en måte utover det som ofte oppfattes som mer eller mindre skinndemokrati. Både i Norge, USA og andre land ser vi reaksjoner på ekspertveldet. MacLeods sterke budskap er at myndighetene må ha troen på at vanlige folk vet hvor skoen trykker og ta innbyggere med i forpliktende prosesser for å skape bedre samfunn. Han la frem store visjoner omgjort i konkrete handlinger. Når vi utfordres på å handle til beste ikke bare for oss selv men være en stemme for andre vil vi ta de valgene som er best for alle var hans konklusjon etter å ha testet dette ut en rekke ganger. Et veldig positivt budskap i en tid hvor alle mer eller mindre frykter å ende i Trumpistan. Trumps budskap om hat er bare nedbrytende, derfor ekstra positivt å høre om alternativer. MacLeod har jobbet med innbyggermedvirkning i både Århus og Canada. Århus bibliotek hadde i mange år inndratt egne innbyggere i konkrete prosesser på hvordan det nye biblioteket burde være. Det ser ut som de har klart å skape det eierskapet til biblioteket som sjefen for Bibliotek10 snakket om på Granitolfestivalen. Lenke til MacLeods presentasjon.

Analyse, statistikk og måling benyttet i utviklingen av nye tjenester var også et viktig tema på konferansen. Jeg deltok på et verksted om Smart libraries. I Århus måler de hvordan folk bruker biblioteket i nåtid. De baserer seg på smarttelefoner og små rfidbrikker for å se bevegelsene. Rundt 80% av de besøkende bruker biblioteket som et værested. Det er få på borgerservice og få som bruker infopunktene for å få hjelp av bibliotekarene. Les mer om eksperimentet.
Det var også amerikanere til stede som hadde utviklet ny programvare for tracking i prosjektet Measure the Future. All kode blir tilgjengelig på Github i løpet av de neste ukene. Teknologien koster ca 100 dollar å ta i bruk. Det settes opp kameraer som helt anonymiserer de som er på biblioteket. Data samles inn for å se hvor folk beveger seg i rommet. Slike løsninger er glimrende for å se bevegelsene. Er det steder hvor alle ønsker å være som mangler sitteplasser, er det bokhyller hvor aldri noen befinner seg? Denne typen teknologi er absolutt noe for SAMSTAT. Kanskje er det nettopp utprøving av denne typen løsninger som kan være med på å ta SAMSTAT et skritt videre.

Learning circleLearning Circles KenyaEt annet interessant verksted handlet om «learning circles» og nettkurs. Når vi har lesesirkler i bibliotek hvorfor ikke også læringssirkler. De som presenterte samarbeidet om en felles løsning utviklet i USA som var i bruk i Chicago og Kenya blant annet. Organisasjonen P2PU hadde utviklet programvaren og nettsiden som fungerer som utgangspunkt for nettkursene. Kvalitetssikrede nettkurs er lagt på en felles side, bibliotekaren er kursleder og innbyggere inviteres til å heve egen kompetanse på ulike områder sammen med andre. P2PU har laget en guide i hvordan du selv kan holde et nettkurs i biblioteket ditt.  

Jason Yip, Assistant Professor, University ved Washington Information School hadde en praktisk sesjon om hvordan vi kan evaluere et nettkurs. Han delte inn det vi vurderingskriteriene i tre ulike deler: Hva vi likte ved kurset, det vi mislikte og designideer for å forbedre nettkurset. Han var svært god på å gruppere og samle de innspillene vi kom med slik at vi raskt kunne se hvor det var like innspill som gikk igjen.