Verksted på Gjøvik

Verksted på GjøvikGjøvik bibliotek og Oppland fylkesbibliotek inviterte meg til å komme og snakke om kassering på en felles fagdag for de to bibliotekene 18. mars. Nærmere 20 ansatte deltok aktivt på verkstedet. Det ble mange gode diskusjoner og det kom frem en rekke ulike forslag fra de ansatte til å jobbe videre med samlingene.

På Gjøvik har de en stor samling, blant annet av svenske bøker som fylkesbiblioteket hadde ansvaret for etter den gamle emnefordelingsplanen, Kirunasamlingen. Gjøvik er et bibliotek og litteraturhus og har med sin satsing på ulike arrangement et behov for å frigjøre mer plass.

På verkstedet denne dagen la jeg særlig vekt på å benytte omløpstallet for å vise den faktiske bruken av samlingene. På Gjøvik er omløpet så lavt at det absolutt er behov for å gjøre noe. Mye av den omfattende samlingen står nærmest stille på hyllene.


En viktig årsak til de lave omløpstallene er at bibliotekene har felles samling og at mye av litteraturen oppbevares i magasiner utilgjengelig for publikum. Det er planer om å få frigjort magasinet til andre formål. Det store rommet gir mange muligheter.

Jeg brukte en del tid til å gjennomgå Tønsberg og Nøtterøys omfattende arbeid med samlingsutvikling. De har kassert mye etter at de for en del år siden overtok fylkesbibliotekets samling.

Gjøvik er heldig som har så mange dedikerte ansatte. De har allerede gjort flere endringer i det fysiske bibliotek og har blant annet fjernet flere hyller og laget et eget sceneområde. Gjøvik har også nettopp blitt et Popkultbibliotek.

Bygget biblioteket ligger i er forholdsvis fleksiblet og gir mange muligheter for bibliotekutvikling. Klarer man i tillegg å få ned høyden på noen av hyllene i midtområdet i biblioteket vil Gjøvik bibliotek fremstå som et moderne bibliotek som kan ivareta den nye formålspraragrafen på en flott måte.