Studietur til København

Hotellet var nabo til Rigskrim. Trygt og godt

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet for førstekompetanse ved HiOA har vært på studietur til København. Våre ledere var også invitert med og lederen fra høgskolebiblioteket i Vestfold og konstituert bibliotek- og læringssenterdirektør fra HIOA deltok på turen.

Vi hadde satt sammen et variert program som også ga tid til refleksjon:

Program København 8.-10. mai 2012

Tirsdag 8.5.:

Onsdag 9.5.:

  • Møte i DEFF (Danmarks elektroniske fag- og forskningsbibliotek)

Anne Sandfær, assistent til programgruppen om brugeradfærd (Programgruppe B, DEFF).
Michael Anker vedr. Danskernes Digitale Bibliotek, DDB. Se her for detaljer: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvikling-af-det-digitale-bibliotek/arbejdsgruppe-om-ddb/

Kart: http://www.findvej.dk/birketinget6,2300?text=danmarks%20biblioteksskole

Torsdag 10.5:

  •  Lunsj, omvisning og møte på CBS (Gert Poulsen)

Hvert enkelt besøk vil bli nærmere beskrevet i egne bloggposter.