Statistikkverksted i Drammen

StatistikkverkstedPå et BØVA-møte (fylkesbiblioteksjefene i Buskerud, Østfoldm Vestfold og Akershus) i høst ble det bestemt at Buskerud skulle arrangere et verksted i statistikk rett på nyåret hvor bibliotekansatte med ansvar for statistikken kunne jobbe med årsstatistikk og egne utfordringer med Tord Høivik og meg som veiledere.

Ca. 20 personer fordelt på de fire fylkene hadde funnet veien til Drammen 6. januar. Tord hadde publisert relevante ressurer på SAMSTAT-bloggen i forkant for å forberede deltagerne.

statistikkverksted_jan_2014Dagen hadde en blanding av egen jobbing og gjennomgang av felles problemstillinger. Alle fikk anledning til å fortelle hva de ønsket å vite mer om. KOSTRA og hvordan argumentere bedre med tall, ble nevnt av flest. Det var overraskende hvor få som hadde benyttet KOSTRA. KOSTRA er svært viktig for alle kommuner, særlig for sammenligning med andre like kommuner. For å kunne argumentere godt, må biblioteksjefene benytte de samme verktøyene som det rådmennene og politikerne benytter.

Det positive med verkstedsformen er at det gir gode mulighet for kunnskapsdeling. I Drammen ble det også på tvers av fylker. Jeg fikk også en tilbakemelding om hvor flott det er å kunne jobbe konsentrert om en ting en hel dag. Travle biblioteksjefer får sjelden sitte å konsentrere seg om en oppgave lenge av gangen.