Statistikkurs i Buskerud

Buskerud fylkesbibliotek har sammen med Tord Høivik, HiOA arrangert nytt kurs i statistikk. Kurset har gått over tre dager de siste to ukene. Første kursdag var en gjentagelse av kurset “Start med statistikk” som er den norske versjonen av IFLAs “Statistics for advocacy”.

Denne uken har vi hatt to nye kursdager som en påbygning til første dag. Tilsammen har dette blitt en slags minivariant av treukers kurset “Statistikk i praksis”.

Vi kunne ha ønsket oss større deltagelse, men det er også klare fordeler med en liten gruppe. Vi har jobbet tett sammen og har kunnet konsentrere oss om temaer som  har vært av særlig interesse. Denne uka har vi spesielt sett på ulike prosjekter som har fokusert spesielt på statistikk, grafikk og jobbing i Google docs har også blitt viet mye tid. Alle deltagerne ser klare fordeler med å jobbe i Google docs når det gjelder brukervennlighet og publisering.

Vi avsluttet kurset med å komme med ønsker for den nasjonale statistikken. Disse ønskene vil Samstat ta med seg videre i dialogen med Nasjonalbiblioteket.

Tord har laget en imponerende lærebok på nettet. Nettstedet vil være et sentralt sted for kunnskap om hvordan jobbe med bibliotekstatistikk i praksis.

Jeg unner alle bibliotekansatte et kurs i statistikk 😀