Statistikknettverket til Lier

Fem bibliotek, fylkesbiblioteket og Tord Høivik benyttet Lier som case for egen planlegging av trafikktelling. Trafikktelling var et av tiltakene nettverket for statistikk ble enige om å jobbe med og gjennomføre våren 2012. På møtet i Lier gjennomgikk vi aktiviteter og soner og utførte en første prøvetelling i biblioteklokalet. Liter bibliotek ønsker å gjøre endringer i bibliotekrommet, noe en trafikktelling er svært velegnet for. Nedre Eiker skal også igjennom samme prosess og starter opp rett over yttår. I Øvre Eiker etterspør politikere mer kunnskap om bibliotekdriften og i tillegg til trafikktelling skal også biblioteket lage en bibliotekplan. I Drammen ønskes det nå e ny trafikktelling etter at første telling ble gjennomført for 2-3 års siden. Det er gunstig å gjøre en telling hver år eller annet hvert år.

Artikkel om møtet i Lier