STATISTIKK I PRAKSIS

Avdeling JBI, HiOs læringssenter og Buskerud fylkesbibliotek har fått midler fra ABM-utvikling til et verksted for å styrke den praktiske kompetansen i statistikk i bibliotekmiljøet.
Korte kurs i statistikk – uten trening i tillegg – bør ikke stå alene. Derfor satser vi nå på et bredt tre ukers opplegg fra oktober 2010 til februar 2011.  Dette blir et verksted med mye veiledning – ikke et vanlig kurs med et fast pensum. Du kan gjerne jobbe med problemstillinger og data fra ditt eget bibliotek. Undervisningen er gratis.
Alle verkstedene holdes på HiO, i lokalene til LatinaLab.

Dato for ukeverkstedene:
1. verksted. Uke 41:  11. – 15. oktober 2010
2. verksted.  Uke 45:  8. – 12. november 2010
3. verksted. Uke 6:   7. – 11. februar 2011
Kurset har plass til ti deltagere i alt. Biblioteket/virksomheten kan søke om stipend. Samlet stipendbeløp er NOK 90.000.

Kontaktinformasjon og nominering av deltagere:
Ta gjerne kontakt med kurskoordinator Jannicke Røgler (jannicke.rogler@bfk.no) for å høre mer om kurset og for å foreslå deltagere. Når du melder din interesse, er det viktig å oppgi om biblioteket ditt også søker om stipend.
Søknadsfrist: 10. mai
Styringsgruppa for prosjektet vil vurdere kandidatene og foreta en endelig utvelgelse innen 24. mai.

Retningslinjer for opptak:
  • Det er institusjonen som foreslår deltagere.
  • Vi håper å kunne dekke det meste av Norge.
  • Kurset forutsetter ikke bibliotekarfaglig bakgrunn.
  • Deltagerne skal til sammen dekke flest mulig bibliotektyper
  • Både biblioteket og deltageren må være aktivt interessert i statistikk. Institusjonell læring vektlegges.
  • Stipendet er i første rekke ment som tilskudd til reise- og oppholdsutgifter for de som må ukependle til kurset, men kan også brukes som tilskudd til vikar der det er helt nødvendig.Vi satser på å gi inntil seks stipend.
Les mer om opplegget:
Statistikk i praksis (SIP). URL: http://samstat.wordpress.com/statistikk-i-praksis-sip/.
Faglige spørsmål kan også tas opp med prosjektleder Tord Høivik (tordhoivik@gmail.com).