Start med statistikk – Lessons Learned

Rammen for kursdagen var internasjonal og utgangspunktet var IFLAs nye statistikkurs –
Statistics for advocacy. Dette inngår i en rekke på syv ulike kurs i IFLAs opplæringsprogram for å styrke bibliotekenes politiske argumentasjon. Bill & Melinda Gates Foundation har støttet utviklingen av denne typen kurs økonomisk.

31. mai var første gang kurset ble holdt i Norge. 12 bibliotekfolk fra hele Østlandet hadde funnet veien til Drammen, hvorav majoriteten var fra folkebibliotek i Buskerud.

Førsteamanuensis Tord Høivik var engasjert kursleder med Jannicke Røgler som hjelpelærer.

Hele kursopplegget finnes beskrevet i denne bloggposten på Samstat.

Tord pekte på viktigheten av å knytte statistikk til bibliotekarenes hjerter. En gruppediskusjon var med på å sette an dagen og åpne opp for samtaler om statistikk. Hvordan kan man bruke statistikken mer konkret inn mot egen eier, var spørsmålet gruppene skulle reflektere rundt. Gruppesamtalene var fruktbare. I plenum ble de viktigste punktene fra samtalene gjennomgått. Her er stikkord fra plenumsdiskusjonen:

Noe av styrken ved kursdagen var variasjonen i presentasjonsformer og involvering fra deltagerne.  Vi startet dagen med en presentasjonsrunde:

Deretter varierte kursdagen med korte faglige presentasjoner, gruppesamtaler, arbeid på egen pc og plenumsdiskusjoner. På slutten av kursdagen kom det forslag fra Nedre EIker bibliotek om å danne et praksisfellesskap med statistikk som tema. Buskerud fylkesbibliotek tar ballen og vil jobbe videre med dette slik at vi får en faglig møte- og utviklingsplass for statistikk.

Kursdagen viser vei inn til et omfattende materiale. Det er umulig å dekke alt i et fem timers kurs. Kurset gir imidlertid en første vei inn i hvordan man kan bruke statistikken til å argumentere mot bibliotekeiere.

Evalueringen fra kurset: