Samlingsutvikling på NMBU

Jeg synes det er ekstra hyggelig å kunne diskutere samlingsutvikling med bibliotekarer fra UH-sektoren. Det er forskjeller i hvordan man jobber med samlingsutvikling i biblioteksektoren, men samtidig er det erfaringer som kan være nyttige å dele.

NMBU har utfordringer med gamle lokaler, store samlinger og sammenslåinger.  De er nødt til å jobbe med samlingsutvikling i tiden fremover. NMBU har mange spennende fag og forskningsfelt som fremdeles i stor benytter boklig materiale. De har mange spesialsamlinger og har i større grad enn mange andre fagbibliotek arkivansvar.