Samlingsutvikling i 15 fylker

Widerøe Dash 8

Widerøe Dash 8

Siden april 2010 har jeg vært en reisende i kassering og samlingsutvikling. Det begynte med en forespørsel fra Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Opplegget fra Møre og Romsdal har senere blitt videreutviklet til å omfatte alt fra verksteder med varighet på en dag til kortere presentasjoner.

Opplegget for verkstedene har vært i stadig utvikling. Jeg har endret og tilpasset hvert verksted slik at det har opplevdes som mest mulig relevant for deltakerne og den type bibliotek de har tilhørt.

Det har vært interessant å treffe ulike bibliotekkulturer. Gjennomgående har jeg erfart liten skepsis mot kassering. Når en biblioteksjef sier i plenum at det første hun måtte gjøre i sin nye jobb var å kassere halve samlingen, fjerner det mye av angsten for kassering.

Refleksjon over egen kasseringspraksis har vært et viktig mål for samlingene. Det at hver enkelt kommer med sine erfaringer og deler sine historier med andre gir en ekstra dimenasjon i læringen og de faglige diskusjonene.

Dette har også i stor grad bidratt til å styrke min egen empiri som med tiden har blitt både rikere og mer variert. 

I etterkant av mine verksteder får jeg tilbakemeldinger om at det utføres mye kassering. Det er selvfølgelig veldig hyggelig å få slike tilbakemeldinger, men det sier også noe om at de i utgangspunktet var klar over at noe måtte gjøres og at deltagelse på kursdagen har fungert som en utløsende faktor for faktisk å begynne selv arbeidet. En kombinasjon av egen refleksjon, deling av fortellinger om kassering og kunnskap om ulike verktøy for kassering har gitt det nødvendige «puffet» til å faktisk handle. Av den nasjonale statistikken ser man også at det har blitt færre boklagre i Norge. De fysiske samlingene minker.  

Mange bibliotek har nok behov for en form for stunt som det Buskerudgeriljaen utfører fordi det er lenge siden det har vært gjennomført kassering. Men det ideelle er at kassering inngår som del av daglige driften.

Under er en oversikt over verksteder jeg har holdt med ca. tall for antall deltagere. Summerer man dette antallet med de som har hørt meg som foredragsholder på konferanser og seminarer, vil jeg anslå at jeg har snakket for over 1000 bibliotekansatte.

Dato By og fylke Antall deltakere
21.04.2010 Ålesund, Møre og Romsdal 34
07.09.2010 Bergen, Hordaland 25
24.11.2010 Fredrikstad, Østfold 19
19.05.2011 Arendal, Aust- og Vest-Agder 40
07.09.2011 Luster, Sogn og Fjordane 30
06.10.2011 Bodø, Nordland 45
04.11.2011 Oslo, Deichmanske 30
07.11.2011 Drammen, Buskerud 20
07.03.2012 Bodø, Saltensamarbeidet, Nordland 15
27.04.2012 Bergen off. bibliotek, Hordaland 25
04.06.2012 Notodden, Telemark 20
14,06.2012 Høgskolen i Buskerud, Drammen, Buskerud 12
22.01.2013 Vadsø, fylkesbiblioteket i Finnmark og folkebiblioteket i Vadsø 15
23.01.2013 Tromsø, Troms 25
16.10.2013 Skolebibliotekarer i vgs, Førde, Sogn og Fjordane 20
7.01.2014 Hamar, Bibliotekarer i vgs i Hedmark 15
19.06.2014 Kongsberg bibliotek, Buskerud 7
13.01.2015 Drammen bibliotek, Buskerud 20
18.03.2016 Folkebiblioteket på Gjøvik og Fylkesbiblioteket i Oppland 20
09.09.2016 Haugesund, Rogaland 15
08.11.2016 Gjesteforelesning for 3. års studenter HIOA de siste 4 årene, ca 60 studenter per år 240
Antall deltagere totalt 692

I tillegg har jeg holdt kortere presentasjoner blant annet på Bibliotekmøtet 2012 og Mikromarc brukermøte for skolebibliotekarer i 2013.