Asker bibliotek

Presentasjon for nye Asker kommune

Asker bibliotek

Asker bibliotek, Wiki Commons

Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen fra nyttår. Bibliotekene i de tre kommunene har jobbet lenge for å skape et best mulig grunnlag for felles bibliotektjenester fra nyttår. De har hospitert hos hverandre, noe som har vært en stor suksess. De har også satt av penger til to samlinger for hele personalet, en rett etter at vedtaket ble fattet og en nå i sommer. Hele personalet tilbrakte to dager på Tjøme. På den første dagen var jeg invitert til å snakke om Vike og hva den nye kommunen kan forvente av fylkesbiblioteket. På seminaret var det også satt av tid for fagforeningene til å etablere nye klubber. En god måte å etablere et best mulig samarbeid mellom ledelsen og de ansatte på. Gode rutiner for medbestemmelse gir gode arbeidsplasser for alle.