Paper til IFLA

Det ble noen travle uker i mai for å få skrevet ferdig Petter og mitts paper til IFLA-konferansen i midten av august.

paper_ifla_2013Jeg bidro særlig med statistikk basert på det nasjonale indikatorsettet for folkebibliotek. Modellen Petter har utviklet “The Buskerud measuring model” ble beriket med kvantitative data for å gjøre modellen mer robust. Med både kvantitative og kvalitative data får det enkelte bibliotek svært gode data for å vurdere kvaliteten på eget bibliotek som læringsarena. Petter har brukt mye tid på å produsere relevant infografikk, noe som økte kvaliteten på paperet og som forhåpentligvis gjøre det mer interessant for andre å lese. Noe av hovedpoenget med den sesjonen vi skal presentere på var å gjøre statistikk mer morsomt. Jeg tror vi har svart rimelig bra på oppgaven.