I år har jeg en av lukene i Bibsys sin julekalender. Et faglig innslag om bruk av sosiale medier. Bli hørt i sosiale medier! “Du er ikke bare hva du kan og gjør. Du er hva du kan dele og…

ABM-konferansen er en årlig konferanse arrangert av ABM-utvikling. I år var konferansen fordelt på to dager, 2. og 3. november. Dag en hadde et spesielt fokus på digitalisering og brukermedvirkning, mens dag to hadde spesielt fokus på museumssektoren. Med dette…

På konferansen “Handling eller avhandling” ble det snakket mye om taus kunnskap. På meg virket det som mange hadde et ganske lettvint forhold til begrepet. Som del av min master skrev jeg en oppgave om Knowledge Managements forhold til taus…

“Handling eller avhandling?” var tittelen på ukas siste konferanse. Arrangør var Pedagogisk utviklingssenter ved HiO. Program Dette var en nasjonal konferanse om alternative veier til høyere utdanning. HiO har lenge hatt et program for 1.lektorkvalifisering, slik også mange andre utdanningsinstitusjoner…

Resten av uka ble tilbrakt på HiO med to ulike arrangement. Onsdag var det seminaret “Gjetere i kunnskapsallmenningen”. Seminaret samlet mange spennende navn. Lars Egeland har oppsummert dagen på HiOveven. Seminaret var et ledd i å presentere 1. bibliotekarstipendiatene og…

Publisert den 16 april 2008 på buskerud.fylkesbibl.no 14. og 15. april var tre ansatte fra Buskerud fylkesbibliotek i Nesbyen for å kassere litteratur. Formålet for fylkesbiblioteket var både å bistå et enkelt bibliotek som hadde uttrykt et stort behov for…