define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Jannickes fagblogg – Side 2 – Dokumentasjon av bibliotekfaglig praksis og utvikling

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester. Jeg viste frem de ulike…

Jeg synes det er ekstra hyggelig å kunne diskutere samlingsutvikling med bibliotekarer fra UH-sektoren. Det er forskjeller i hvordan man jobber med samlingsutvikling i biblioteksektoren, men samtidig er det erfaringer som kan være nyttige å dele. NMBU har utfordringer med…

Utsikt Tromøya

Ansatte i bibliotek, NAV, Servicekontor og voksenopplæring har i fellesskap gått igjennom 12 av tingene i 23 offentlige ting. De har hatt 2 fysiske samlinger i bibliotekets aula hvor ulike forelesere har presentert ulike offentlige digitale tjenester og hvordan veilede…

Open edX versjonen av 23 offentlige ting ble tatt i bruk på samlingen for bibliotekansatte i Agderfylkene 31. august. Jeg hadde hovedansvaret for kursdagen men underveis hadde vi lagt inn en presentasjon av NAV.no av en av de ansatte på…

UiT Kilde: Wikipedia 29. august gjesteforeleste jeg på UiT etter invitasjon av Andreas Vårheim. Faget jeg foreleste i var i bibliotek, samfunn og ledelse. Studentene var helt ferske på bibliotekutdanningen, men mange hadde en bred og variert bakgrunn. Noen hadde…

7. juni arrangerte HIOA en såkalt omvendt fagdag for å markere satsingen som digitalt universitet. Alle som hadde deltatt i PISA-kurset ble invitert til å bidra. Jeg presenterte nettkurset 23 offentlige ting på Open edX plattformen. Det var masse små…

virak

Bibliotekene ved UIO, BI og HIOA arrangerte i forrige uke en stor konferanse som har tatt over for fagreferentkonferansen, VIRAK. Professor Tara Brabazons keynote: Why I don’t ‘do’ digital literacies: Multimodality and the bias of communication” ble filmet og ligger tilgjengelig…

Utsikt fra Dokk1

Kanadiske Peter MacLeod har mye av det samme budskapet som David Lankes. Det handler om å engasjere egne innbyggere på en måte utover det som ofte oppfattes som mer eller mindre skinndemokrati. Både i Norge, USA og andre land ser vi…

Utsikt fra Dokk1

Litt flåsete kan jeg innimellom si, har du vært på en konferanse, har du vært på alle. Det stemmer ikke med Next Library i Århus. Den klarer stadig å utfordre og er et friskt pust i det store antallet bibliotekkonferanser….

23offentligeting hioa

Denne vinteren og våren har jeg jobbet med videreutvikling og tilpasning av 23 offentlige ting til Open edX. Nettkurset nærmer seg ferdigstillelse og det er kun en siste kvalitetssjekk som gjenstår før kurset er helt klart. Kurset skal etter det…