Multimedialt innhold – digitale læreverk

edx

Kilde: Wikipedia commons

De siste årene har jeg med ujevne mellomrom laget korte videoer om ulike faglige tema. Jeg har blant annet snakket om kassering, laget instruksjonsvideoer om norsk bibliotekindeks og 23 offentlige ting. Kvaliteten har vært varierende, og det er først med PISA-kurset jeg har hatt mulighet til å sette av tid over en periode for å kunne dykke dypere ned i hvordan man bør produsere videoer. Hva kjennetegner en god instrukusjonsvideo, promoteringsvideo etc. Som i tidligere situasjoner når jeg skal lære noe nytt, har jeg startet der jeg er og bygget kunnskap og erfaring sten for sten.

PISA-kurset er utviklet i Open edX og har klart kombinasjonen av å lære bort hvordan edX plattformen fungerer,  hvordan man utvikler et digitalt læreverk samtidig som kurset i seg selv er et veldig godt eksempel på et digitalt læreverk. Instruksjons- og presentajonsvideoer i ulike former er en viktig del av kurset. Kursdeltakerne har hatt som oppgave å lage egne videoer blant annet for å presentere kurset.

PISA-modellen har fire deler:

  • Presentasjon som er korte videoer, tekst, stillbilder, PDF-filer, lydopptak osv som kan erstatte eller supplere forelesninger.
  • Pedagogisk Programmert Interaksjon som er online quizzer, læringsstier, faglige spill, simlueringer o.l. som studentene løser på datamaskin alene eller i grupper.
  • Pedagogisk Organisert Samhandling som er gruppearbeid, øvelser under veiledning, framføringer, ekskursjoner, sanntids diskusjoner, studentdrevet produksjon, publisering og samskriving (f.eks. diskusjonsforum,  blogg/wiki, digital fortelling, ebok), felles utviklings- og forsknings-aktiviteter osv.
  • Analyse der vi spør; Hva skjer egentlig når studentene jobber online og offline? Hvordan kan vi lage bedre tekster, oppgaver, videoer og opplegg generelt? Hvordan kan studentene lære bedre?

Continue reading ‘Multimedialt innhold – digitale læreverk’ »

Åpning av meråpent på Hønefoss

Åpning av meråpent bibliotek

Ordfører klipper snora til meråpent bibliotek

Onsdag 22. februar holdt jeg tale på åpningen av meråpent bibliotek på Hønefoss. Biblioteket hadde fått investeringsmidler til å utvide tilbudet med meråpent bibliotek. Jeg ble utfordret til å snakke om bibliotekutvikling og i talen var jeg innom både David Lankes og Bibliotek 10 i Helsinki.

Biblioteket utvider nå åpningstidene fra 35,5 timer til 84 timer i uka. Et tilbud jeg håper innbyggerne vil ønske velkommen og gjøre seg nytte av.

 

Under er talen i sin helhet:

Ordfører, ansatte og nye og gamle brukere av biblioteket.
Det er veldig hyggelig at så mange har funnet veien hit i dag.
På vegne av Buskerud fylkeskommune vil jeg gratulere med åpningen av meråpent bibliotek. Dette markerer samtidig et nytt kapittel i Ringerike biblioteks lange og stolte historie. En historie som går helt tilbake til 1811.

“Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn”. Disse ordene kommer fra den anerkjente amerikanske bibliotekforskeren, David Lankes. Biblioteker skal være til for mennesker, ikke for bøker eller bibliotekarer. En slik strategi har gitt Deichmanske besøksrekord i Oslo. Å være til for innbyggerne og bygge lokalsamfunn er akkurat det Ringerike bibliotek nå gjør ved å utvide sitt tilbud med meråpent bibliotek.

Bibliotekene har gjennom sin flere tusen år lange historie vist en enestående evne til å gjenoppfinne seg selv og forbli relevante i folk sine liv.
Med innføring av meråpent bibliotek på Hønefoss i dag viser Ringerike at de er en del av denne stolte tradisjonen. Evnen og viljen til å ivareta innbyggernes endrede behov er en av de store styrkene til folkebibliotekene.

Continue reading ‘Åpning av meråpent på Hønefoss’ »

Samlingsutvikling i 15 fylker

Widerøe Dash 8

Widerøe Dash 8

Siden april 2010 har jeg vært en reisende i kassering og samlingsutvikling. Det begynte med en forespørsel fra Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Opplegget fra Møre og Romsdal har senere blitt videreutviklet til å omfatte alt fra verksteder med varighet på en dag til kortere presentasjoner.

Opplegget for verkstedene har vært i stadig utvikling. Jeg har endret og tilpasset hvert verksted slik at det har opplevdes som mest mulig relevant for deltakerne og den type bibliotek de har tilhørt.

Det har vært interessant å treffe ulike bibliotekkulturer. Gjennomgående har jeg erfart liten skepsis mot kassering. Når en biblioteksjef sier i plenum at det første hun måtte gjøre i sin nye jobb var å kassere halve samlingen, fjerner det mye av angsten for kassering. Continue reading ‘Samlingsutvikling i 15 fylker’ »

Foredrag på Internet Librarian International

Jannicke ILI 2016Jeg fikk godkjent mitt call for paper til Internet Librarian International i London og 18. oktober holdt jeg et innlegg hvor jeg presenterte Norsk bibliotekindkes.

Målet på sikt er at alle folkebibliotek og flest mulig fagbibliotek skal benytte løsningen for sammenligning av trafikken på nettsidene.

Norsk bibliotekindeks

indeks logoDe siste månedene har jeg vært prosjektleder for et morsomt prosjekt som etter litt frem og tilbake og drodling med kolleger fikk navnet Norsk bibliotekindeks.

Ignitas som jeg tidligere har samarbeidet med eBib.no om, vant anbudet om å utvikle løsningen. Dette ble et svært vellykket samarbeid. Utvikleren utviste et ekte engasjement for løsningen. Selv om design ikke var lagt vekt på i kravspekken, fikk indeksen likevel noen timer av Ignitas dyktige designers tid, noe som løftet løsningen ytterliggere.

Utvikleren snakket om viktigheten av ytre og indre kvalitet på nettjenester og hvor viktig det er med høy kvalitetet både i programmering, design og brukeropplevelse.

Norsk bibliotekindeks, https://www.norskbibliotekindeks.no/ er en tjeneste for måling og sammenligning av nettrafikken på bibliotekenes hjemmesider. Danske bibliotek har lenge hatt en tilsvarende tjeneste, http://danmarksbiblioteksindex.dk/.

Continue reading ‘Norsk bibliotekindeks’ »

Paper til prekonferanse på IFLA

IFLA logoMed Arne Gundersen på NB som førsteforfatter har jeg bidratt til et paper om digital deltagelse som skal presenteres av Arne i august på en prekonferanse til IFLA i Philadelphia.  

Mine bidrag har i hovedsak handlet om e-læringskurset “23offentligeting”, en kartlegging jeg gjorde av bibliotekenes tiltak på området og NBFs rolle i Digidel2017.

Paperet gir en oversikt over hvilke tiltak norske bibliotek gjør for å øke den digitale deltakelsen og hvilken rolle bibliotekene spiller i programmet Digidel 2017. 

Under er abstractet.

Continue reading ‘Paper til prekonferanse på IFLA’ »

Om kassering på NRKs nettsider

NRK nettsakJournalist i NRK, Martha Våge tok tidlig i 2016 kontakt med meg fordi hun ønsket å skrive om kassering og samlingsutvikling. Jeg ble intervjuet med henblikk på å lage en større sak for radioen og en lengre artikkel på NRKs nettsider.

Artikkelen tok lenger tid enn planlagt men ble til slutt publisert i mai.   At det tok lenger tid, skyldes nok også at fokuset ble endret underveis. I denne perioden var det mye i media om kassering og fir journalisten ble det dermed nødvendig å finne en ny vinkling. Dette bidro til at den totale avgangen av bøker fikk større plass i artikkelen.

Det var mange som kome med innspill til artikkelen. Blant annet jobbet vi med å se den reelle avgangen i folkebibliotekene siden 2003. Tord Høivik og Erlend Ra ble konsultert for å få beregnet korrekte tall for avgangen. Under er en tabell som viser avgangen. Tendensen er klar, siden 2011 har den årlige avgangen økt. Tilveksten har variert, men var i 2014 tilbake på nivå med 2004.

avgang_folkebibl

I grafen under vises utviklingen i den totale bestanden av bøker i folkebibliotek fordelt på bøker for barn og voksne:

Bestand bøker 2003-2014

I 2014 var bestanden på i overkant av 17. millioner, ned fra 20,5 mill. i 2003.

Vinner av NBF Buskeruds bibliotekpris 2015

Jannicke mottar bibliotekprisenPå dag to av årets bibliotekdager i Buskerud ble NBF Buskeruds bibliotekpris for 2015 utdelt. Jeg var nominert og var så heldig å vinne prisen. Det er veldig  morsomt å motta en slik anerkjennelse. Som mine kjære kolleger på fylkesbiblioteket sier så er og forblir jeg en ekte biblioteknerd. Prisen forplikter så det er bare å brette opp ermene og gyve løs på nye utviklingsoppgaver. Jeg er priviligert fordi jeg får jobbe med det jeg synes er aller morsomt, å jobbe for at bibliotekene skal forbli relevante i folks hverdag. Under er pressemeldingen som ble sendt til media og publisert på Biblioteknorge i etterkant av utdelingen:

Vinneren av bibliotekprisen for Buskerud 2015 er Jannicke Røgler.

Prisen er arbeider av glasskunstner Kari Ulleberg fra glasshytte i Drammen. Prisen ble delt ut på bibliotekdagene på Lampeland, 22 april kl. 08.45.
Bibliotekprisen for Buskerud tildeles hvert år et bibliotek, en organisasjon, institusjon eller en enkeltperson som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Buskerud og deles ut av Norsk bibliotekforening, avdeling Buskerud (NBF Buskerud). Norsk bibliotekforening er en interesseorganisasjon for alle som elsker bibliotek.
Jannicke Røgler er fra Kongsberg. Jannicke har gjennom mange år vært en drivkraft i utviklingen av bibliotekene i Buskerud. Fra sin posisjon som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, har hun med stor faglig tyngde og engasjement vært en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring og utvikling av bibliotektjenester i hele fylket. Jannicke har også markert seg sterkt i det nasjonale biblioteklandskapet.
Jannicke har særlig engasjert seg i sosiale medier, e-bøker, samlingsutvikling, statistikk og dokumentasjon. Som tilrettelegger og oversetter av det nyskapende e-læringskurset “23 ting” var hun tidlig ute og nådde bredt ut med opplæring av bibliotekansatte i sosiale medier. Og som en drivkraft i “Buskerudgeriljaen” har hun vært med på å sette samlingsutvikling og kasseringspolitikk på dagsorden på en forbilledlig måte. Eksempler på kasserte bøker legges ut på bloggen https://trangtihylla.wordpress.com/. Hun har også oversatt og tilpasset kasseringsmanualen CREW til norsk.
I sitt arbeid har Jannicke hele tida vært opptatt av at bibliotekene skal være kunnskapsbaserte og at drift og utvikling skal bygge på fakta og innsikt i egen virksomhet. Hun har engasjert seg sterkt i å finne nye måter å innhente, måle og formidle statistikk i bibliotekene på. Slik har hun greid å sette dagsorden og løfte fram statistikk som styringsverktøy og redskap for synliggjøring.
I seinere tid har Jannicke stått i spissen for å utvikle løsninger slik at bibliotekene i Buskerud kan komme i gang med et bærekraftig e-boktilbud til sine brukere. Gjennom egen fagblogg formidler hun også oppdatert og relevant kunnskap om bibliotekene.
Jannicke har gjennom sitt engasjement og sin solide faglige forankring vært en pådriver og gått nye veier, til beste for alle bibliotek og bibliotekansatte i Buskerud. Hun har blikket retta mot den digitale framtida i en tid der bibliotekene står overfor store utfordringer. Hun har hatt mot og evne til å tenke nytt og vist vei når det gjelder bibliotekutvikling i Buskerud, og også nasjonalt.
Juryen og NBF Buskerud gratulerer Jannicke Røgler og ønsker henne lykke til videre.

Fylkeskommunen lagde nettsak om utdelingen og prisen ble også omtalt i papirutgaven av Laagendalsposten. Numedalsnett lagde også en artikkel. NRK omtalte også såvidt saken.

Tre Oslobibliotek på en dag

Verkstedprosjektet i Buskerud inviterte til studietur til tre ulike bibliotek i Oslo og jeg var så heldig å få være med.

De første to bibliotekene lå på Tøyen i tilknytning til torget. Tøyenområdet er i rivende utvikling. Reinert Mithassel, lederen på Tøyen mente at gentrifiseringen av Tøyen ville gå tre ganger raskere på Tøyen enn den gjorde på Grünerløkka. Han mente at innen fire år vil man se store endringer i bosetningen på Tøyen.
Biblo, herlige huler og myke puter
Vi startet på Biblo som minner mer om en fritidsklubb enn et bibliotek. Kun barn i alderen 10 – 15 år har adgang. I skoletiden får imidlertid inviterte nysgjerrige voksne lov til å titte innom, så lenge de tar av seg skoene. Continue reading ‘Tre Oslobibliotek på en dag’ »