Oppstart av bibliotekplan i Troms

Aslak Sira Myhre i Tromsø

Aslak Sira Myhre i Tromsø

18. februar holdt jeg innlegg i Tromsø i forbindelse med revideringen av bibliotekplan Troms. Troms fylkesbibliotek hadde invitert biblioteksjefene i Troms for å starte arbeidet med revideringen av planen som skal gjelde for perioden 2016-2027. Presentasjonene på oppstartsmøtet la vekt på kunnskap og læring, møteplassfunksjonen og litteraturformidling.

Jeg var invitert for å snakke om program for økt digital deltagelse, Digidel 2017. Jeg orienterte om innholdet i det nasjonale programmet og hvilke muligheter som ligger i programmet for bibliotekene. Jeg orienterte også kort om forslaget om å utvikle nettkurset “23 offentlige ting”.

Direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre snakket om folkebibliotekets rolle som kunnskapsaktør i lokalsamfunnet. Jeg merket meg særlig det han sa om NBs bidrag til det enkelte bibliotek i form av fellestjenester. Metadata, biblioteksøk, avisdatabasen og Bokhylla.no er viktige bidrag til bibliotekenes innhold. NB jobber med å forbedre brukergrensesnitt på avisdatabasen.

Brita Esaiassen fra Berg bibliotek

Brita Esaiassen fra Berg bibliotek

Jeg var også så heldig å få høre bibliotar i Berg bibliotek, Brita Esaiassen som i janaur ble kåret til årets bibliotek. Biblioteket fikk prisen for sitt imponerende arbeid med integrering. Brita fortalte om en omfattende virksomhet hvor store deler av kommunens 1000 innbyggere er involvert. Alt fra fiskefiletering til brettspill foregår i biblioteket som er samlokalisert med skolen. Integrering i Berg går i stor grad ut på å gjøre noe sammen, gjennom et vidt spekter av aktiviteter blir folk kjent med hverandre. Når folk blir kjent med hverandre øker tryggheten og fremmedfrykten bygges effektivt ned. Brita pekte på endringen i bibliotekloven om biblioteket som debattarena. Berg bibliotek arrangerer ingen debatter, men er i stedet lokalsamfunnets arena for samtaler på tvers av nasjonaliteter og aldersgrenser. På Berg bibliotek er dette uten tvil riktig prioritering.