Omvendt fagdag på HIOA

7. juni arrangerte HIOA en såkalt omvendt fagdag for å markere satsingen som digitalt universitet. Alle som hadde deltatt i PISA-kurset ble invitert til å bidra. Jeg presenterte nettkurset 23 offentlige ting på Open edX plattformen. Det var masse små og store arrangementer spredt over hele campus.