Om MOOCs på NOLUG

MOOCs NOLUGDet er lenge siden jeg har deltatt på et møte i NOLUG, Norwegian Online User Group, men denne uken var jeg selv invitert for å fortelle om mine erfaringer med MOOCs. Basert på disse erfaringene skulle jeg også si noe om hvilken rolle bibliotekene kan ha.

Rundt 30 personer hadde funnet veien til HiOA. De som deltar på NOLUGmøtene er i hovedsak ansatt i fagbibliotek.

Seniorrådgiver Bent Kure fra UiO åpnet møtet med å snakke generelt om MOOCs. Han var veldig klar på at det egentlig ikke er så mye nytt i MOOCs. Mesteparten av det som ligger i MOOCs har man allerede gjort i mange år. Åpne læringsressurser har vi mange av, som norske NDLA.no.  Et særtrekk ved MOOCs er likevel størrelsen. Når over 100 000 deltar på samme kurs, er det ganske imponerende i seg selv og det åpner opp for en demokratisering av kunnskap. Kure snakket også om FlexPhil hvor han har vært sentral i arbeidet med utviklingen av MOOCen.

Under er presentasjonen jeg holdt. En av de mest overraskende tingene jeg fant da jeg skulle lese meg opp på bibliotekenes erfaringer med MOOCs var hvor negative amerikanske bibliotekarer var til MOOCs. Jeg ser mange muligheter særlig med utgangspunkt i det fysiske rommet og begrepet “embedded librarian” noe jeg forsøker å vise i foredraget.