Nye Flå bibliotek

Plantegning Flaa bibliotekBuskerudgeriljaen har tidligere bistått biblioteksjefen i Flå med kassering. Flå bibliotek har biblioteksjef i 40% stilling som eneste ansatt, noe som gir svært begrensede muligheter for å rekke andre oppgaver enn å holde lokalet åpent. Biblioteksjefen kombinerer stillingen med undervisning i formgivingsfag på barneskolen. Flå, en kommune med 1000 innbyggere har en barneskole som ligger midt i sentrum. Inntil i sommer har folkebiblioteket vært samlokalisert med skolebiblioteket på skolen. Fra midten av august har biblioteket imidlertid flyttet inn i nye lokaler i Veksthuset.

Veksthuset er et bygg som blant annet huser kommuneledelsen, legevakt, næringshage og altså folkebibliotek i første etasje innenfor Servicetorget. Plantegningen viser deler av første etasje. Biblioteket er markert med oransjegul farge. Det er store glassvinduer på to av fasadeveggene, noe som gir masse lys inn i det lyseblå lokalet.
Nye Flå bibliotek

Grunnet skrivefri var jeg ikke med på jobben med å etablere det nye biblioteket. I stedet var geriljaen supplert med vår nye kollega fra Nederland. 17. og 18. august var de på plass i Flå og sammen med biblioteksjefen fikk de 140 hyllemeter med medier på plass delvis i nye, brukte hyller fra Kongsberg bibliotek.

I forkant hadde geriljaen hatt mye arbeid med å planlegge det nye biblioteket og foreslå hylleløsninger og annet interiør til rådmannen i kommunen. Vi startet med en kasseringsdugnad og befaring av det nye lokalet 15. mai. I etterkant jobbet Beate og jeg med ulike ideer til møblering som jeg sammenfattet i et notat til biblioteksjef og rådmann.

Forslaget Flå hadde til hylleløsning var en enkel løsning fra en lokal kontormøbelleverandør lite egnet et bibliotek. Under årets Bibliotekdager i Buskerud snakket jeg med biblioteksjefen på Kongsberg om de hadde hyller å gi bort i forbindelse med flytting i nye lokaler. Resultatet ble at Flå fikk alle de gamle hyllene fra Kongsberg.

Geriljaen hadde i utgangspunkt som forutsetning av hyllene skulle kappes fordi vi mente at hyller på over 2 meter ville ødelegge biblioteklokalet. Dette viste seg umulig, men slik det fremgår av bildene har min kollega Beate klart å få plassert hyllene slik at de blir minst mulig dominerende. Vi prioriterte også at hyllene på hjul skulle plasseres nærmest inngangen og vindusfasaden hvor det også er mest naturlig at det foregår arrangementer.

Forutsetningene tatt i betraktning har nye Flå bibliotek blitt veldig bra. Pengene spart på hyller blir forhåpentligvis brukt på hyggelige sitteplasser for barn og voksne og noen av de andre tingene geriljaen mener hører hjemme i et moderne bibliotek. Noe vi også skisserte i notatet til rådmann og biblioteksjef.