Om kassering på NRKs nettsider

NRK nettsakJournalist i NRK, Martha Våge tok tidlig i 2016 kontakt med meg fordi hun ønsket å skrive om kassering og samlingsutvikling. Jeg ble intervjuet med henblikk på å lage en større sak for radioen og en lengre artikkel på NRKs nettsider.

Artikkelen tok lenger tid enn planlagt men ble til slutt publisert i mai.   At det tok lenger tid, skyldes nok også at fokuset ble endret underveis. I denne perioden var det mye i media om kassering og fir journalisten ble det dermed nødvendig å finne en ny vinkling. Dette bidro til at den totale avgangen av bøker fikk større plass i artikkelen.

Det var mange som kome med innspill til artikkelen. Blant annet jobbet vi med å se den reelle avgangen i folkebibliotekene siden 2003. Tord Høivik og Erlend Ra ble konsultert for å få beregnet korrekte tall for avgangen. Under er en tabell som viser avgangen. Tendensen er klar, siden 2011 har den årlige avgangen økt. Tilveksten har variert, men var i 2014 tilbake på nivå med 2004.

avgang_folkebibl

I grafen under vises utviklingen i den totale bestanden av bøker i folkebibliotek fordelt på bøker for barn og voksne:

Bestand bøker 2003-2014

I 2014 var bestanden på i overkant av 17. millioner, ned fra 20,5 mill. i 2003.