Norsk bibliotekindeks

indeks logoDe siste månedene har jeg vært prosjektleder for et morsomt prosjekt som etter litt frem og tilbake og drodling med kolleger fikk navnet Norsk bibliotekindeks.

Ignitas som jeg tidligere har samarbeidet med eBib.no om, vant anbudet om å utvikle løsningen. Dette ble et svært vellykket samarbeid. Utvikleren utviste et ekte engasjement for løsningen. Selv om design ikke var lagt vekt på i kravspekken, fikk indeksen likevel noen timer av Ignitas dyktige designers tid, noe som løftet løsningen ytterliggere.

Utvikleren snakket om viktigheten av ytre og indre kvalitet på nettjenester og hvor viktig det er med høy kvalitetet både i programmering, design og brukeropplevelse.

Norsk bibliotekindeks, https://www.norskbibliotekindeks.no/ er en tjeneste for måling og sammenligning av nettrafikken på bibliotekenes hjemmesider. Danske bibliotek har lenge hatt en tilsvarende tjeneste, http://danmarksbiblioteksindex.dk/.

Norsk bibliotekindeks er et pilotprosjekt utviklet av Buskerud fylkesbibliotek som fri programvare, på vegne av Nasjonalbiblioteket. Sommer og høst 2016 skal tjenesten testes ut. Etter dette vil NB vurdere om Norsk bibliotekindeks skal bli en fast tjeneste.

Nettsiden er inndelt i to deler, en graf og en tabell som måler noen sentrale trafikkdata. Ved å krysse av til høyre for det enkelte bibliotek i tabellen, er det enkelt å sammenligne ulike bibliotek i grafen.

Oppdatering av data skjer ukentlig. Alle data hentes fra en felles databrønn i fylkesbibliotekets Piwik webanalyseløsning. Som deltaker i Norsk bibliotekindeks får du også en egen konto på Piwik. Piwik er et webanalyseverktøy hvor du i detalj kan analysere data fra eget bibliotek. Piwik ligner mye på Google analytics i bruken. Hjelpesidene for både Norsk bibliotekindeks og Piwik er under utvikling.