Nøkkeltall for folkebibliotekene i Buskerud

Jeg tester ut Google kart og har laget en oversikt hvor jeg viser et utvalg nøkkeltall for folkebibliotekene i Buskerud for 2014 og 2015. Mulighetene for å se trender og mer avansert bruk av kartet må utforskes mer. Foreløpig har jeg gjort det veldig enkelt.