Multimedialt innhold – digitale læreverk

edx

Kilde: Wikipedia commons

De siste årene har jeg med ujevne mellomrom laget korte videoer om ulike faglige tema. Jeg har blant annet snakket om kassering, laget instruksjonsvideoer om norsk bibliotekindeks og 23 offentlige ting. Kvaliteten har vært varierende, og det er først med PISA-kurset jeg har hatt mulighet til å sette av tid over en periode for å kunne dykke dypere ned i hvordan man bør produsere videoer. Hva kjennetegner en god instrukusjonsvideo, promoteringsvideo etc. Som i tidligere situasjoner når jeg skal lære noe nytt, har jeg startet der jeg er og bygget kunnskap og erfaring sten for sten.

PISA-kurset er utviklet i Open edX og har klart kombinasjonen av å lære bort hvordan edX plattformen fungerer,  hvordan man utvikler et digitalt læreverk samtidig som kurset i seg selv er et veldig godt eksempel på et digitalt læreverk. Instruksjons- og presentajonsvideoer i ulike former er en viktig del av kurset. Kursdeltakerne har hatt som oppgave å lage egne videoer blant annet for å presentere kurset.

PISA-modellen har fire deler:

  • Presentasjon som er korte videoer, tekst, stillbilder, PDF-filer, lydopptak osv som kan erstatte eller supplere forelesninger.
  • Pedagogisk Programmert Interaksjon som er online quizzer, læringsstier, faglige spill, simlueringer o.l. som studentene løser på datamaskin alene eller i grupper.
  • Pedagogisk Organisert Samhandling som er gruppearbeid, øvelser under veiledning, framføringer, ekskursjoner, sanntids diskusjoner, studentdrevet produksjon, publisering og samskriving (f.eks. diskusjonsforum,  blogg/wiki, digital fortelling, ebok), felles utviklings- og forsknings-aktiviteter osv.
  • Analyse der vi spør; Hva skjer egentlig når studentene jobber online og offline? Hvordan kan vi lage bedre tekster, oppgaver, videoer og opplegg generelt? Hvordan kan studentene lære bedre?

Kurset hadde et arbeidskrav på 50 timer, hvorav 20 timer ble brukt i samlinger. Resten av tiden ble brukt til å jobbe seg igjennom PISA og jobbe med utviklingen av eget kurs. Kurset har nå hatt siste samling og jeg jobber videre med å utvikle nettkurset “23 offentlige ting” til edX plattformen.

Det opprinnelige “23 offentlige ting” bygget på erfaringene med det opprinnelige 23 ting og startet som en bloggløsning laget i WordPress. Innholdet ble utviklet i fellesskap med Anita Hvarnes Evensen på Vestfold fylkesbibliotek og Cathrine Undhjem på fylkesbiblioteket i Akershus.

Jeg hadde et ønske om å utvikle kurset på en læringsplattform og i forkant av at vi startet kurset i de tre fylkene, ble kurset flyttet til en læringsplattform. Vi benyttet fremdeles WordPress men la til Sensei som er et LMS-verktøy. Erfaringene med dette er blandet. Vi kunne ønsket enda mer funksjonalitet særlig på samarbeid mellom kursdeltakerne og kurslederne. Dessuten hadde vi for kort tid i forkant av kursstart og endte opp med å utvikle den tekniske løsningen mens kursdeltakerne jobbet i selve kurset. Ingen ideell løsning, men vi klarte å gjennomføre kurset for ca. 70 personer uten for mange problemer.