Movers & Shakers i bibliotekverden

Tone Moseid jobber på bibliotekarutdanningen ved HiOA. I forbindelse med oppstarten av faget Endringsledelse inviterte hun 25. August til en paneldebatt med det hun spenstig kalte “movers & shakers” i Biblioteknorge, etter modell fra ALAs årlige kåring.
Live Rasmussen, overbibliotekar ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO, Heikki Knutsen, biblioteksjefen i Bærum og meg selv var invitert inn til og “shake og move” 3. årsstudentene. Et både morsomt og ærefullt oppdrag.

Vi holdt alle en kort innledning hvor vi presenterte eget arbeid, hva vi ser av utfordringer og ikke minst hvorfor endring er viktig. Jeg la i tillegg vekt på det jeg mener bør være de viktigste egenskapene for en bibliotekar.
Vi opplevde at vi pekte på mange felles utfordringer: Økonomi, synlighet, markedsføring og kommunikasjon var noen av dem.

Etter presentasjonene ble det en god diskusjon med studentene og panelet. Det var spennende å møte morgendagens bibliotekarer. Mange kan nok synes at jeg stiller høye krav til faglighet og evne og vilje til å videreutvikle faget. Å være i kontinuerlig endring er det normale på dagens arbeidsplasser, og det må selvfølgelig også gjelde på bibliotekene. Endring i små skritt mot stadig bedre tjenester er best. Da føles heller ikke endringene så skremmende. Min erfaring er at det er fullt mulig å leve godt i kontinuerlig endring. I tillegg får man en mye morsommere og utfordrende arbeidsplass.

Stipendiatene på 1. bibliotekarprogrammet er alle viktige endringsagenter ikke bare på sine arbeidsplasser, men for hele det norske bibliotekmiljøet. Å være endringsagenter er kanskje den viktigste funksjonen vi har.

Mine stikkord til studentene:

Hvorfor er det behov for endring i norske bibliotek?
Bibliotek er en del av samfunnet. Når samfunnet endres, må vi også gjøre det. Bibliotek er en levende organisme

Viktige egenskaper for en bibliotekar slik jeg ser det:
– råtasser!!!
– kreativ
– innovativ
– ha humor
– nysgjerrig på  nye ting
– si ja til utfordringer. Si som Pippi: Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg sikkert!
– alltid befinne seg i en eller annen form for livslang læring eller kompetansehevende situasjon
– jeg har alltid sagt at jeg skal lære noe nytt hver dag
– høy grad av faglighet. Hvordan kan jeg hele tiden gjøre en bedre jobb
– være oppdatert. Lese fagtidsskrifter,  journal club
– innse at man alltid har et handlingsrom selv om ressursene tilsynelatende er små
– utvikle og forenkle tjenester
– gjøre bibliotek synlige og viktige. Samarbeide med andre faggrupper
– vær ydmyk på det du ikke kan og bygg nettverk med andre yrkesgrupper. Vi er ikke verdensmestre etter tre år på hio
– fortell suksesshistoriene om bibliotek
Egen erfaring og egne prosjekter:
– 23 ting om sosiale medier
– kassering og samlingsutvikling, crew. All pr er god pr. Luftighetsdoktrinen
– statistikk, utvikle bibliotekstatistikken. Måle verdien av bibliotek. 9th Northumbria
– utlån av e-bøker
– lukter det framtid
– deltager i 1. Bibliotekarprogrammet
– årets bibliotek 2010
– erfaring fra mange ulike typer av bibliotek og arkiv
– bygget opp to fagbibliotek
– IFLA og NBF
– ønsker å påvirke bibliotekutviklingen

– vi er et lite felt med mange muligheter
– vi blir fort veldig synlig noe som forplikter!!! Som eneste bibliotekar kan du ikke gjemme deg
– har aldri angret på at jeg ble bibliotekar

Bibliotekar=endring
Vært i kontinuerlig endring siden 1990. Endring er den naturlige tilstanden for bibliotekarer