Møte og omvisning på Gentofte hovedbibliotek

Gentofte hovedbibliotek

Om hovedbiblioteket
Gentofte Hovedbibliotek er tegnet af den kendte danske arkitekt Henning Larsen og blev indviet i april måned 1985. Der er indgang til biblioteket fra parkeringspladsen på Ahlmanns Allé og fra Øregårdsparken.

 

Om Gentofte kommune på Wikipedia.

 

Om centralbiblioteket

Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm Kommune (der hører under Roskilde). I alt tæller centralbiblioteksområdet 28 kommunale biblioteksvæsener. Gentofte Centralbibliotek understøtter disse folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe

bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, samt ved at yde relevant konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Centralbibliotekets Ledelse varetages af følgende personer:

Lone Gladbo, Kulturdirektør
Pia Hansen, Bibliotekschef
Thomas Angermann, vicebibliotekschef
Torbjørn Porsmose Jensen, Faglig koordinator

Gentofte bibliotekerne er tilsammen 6 bibliotek og har drøye 72 000 innbyggere.

Digitale rammer brukt i biblioteket

Vi fikk møte Thomas Angermann og Daniel Ackey. Thomas tilhører centralbibliotekets ledelse og Daniel jobber som webredaktør, bibliotekar og har også ansvaret for eboksatsingen.
Vi kom tidlig inn på hva slags ord og begreper vi forklarer våre tjenester med. Det er ikke alle ord som er like brukervennlige. Netmedier er ordet som brukes i Gentofte om digitale ressurser og tjenester.

Seks centralbibliotek har kontrakt med Kulturstyrelsen om å levere tjenester. De anskaffer ulike typer av materiale, gjerne spesialmateriale, og biblioteket består av en stor materialdel. De driver også med kompetanseutvikling,  og har en koordinerende innkjøpsrolle. De har ingen egne prosjektmidler, men arbeider med implementering av ulike prosjekter og implementering av policy.
Centralbiblioteket i Gentofte får 15 millioner fra staten til. Amt ble til regioner. Det er i dag 6 centralbibliotek, men fem regioner.

Danskernes digitale bibliotek
Thomas og Daniel viste en noe annen side av Danskernes digitale bibliotek (DDB) enn det bildet dagen før hadde fått i DEFF. Det foregår en kamp mellom staten og kommunene hvor Danmarks svar på KS, KL www.kl.dk/ er en viktig part.
DDB er primært en statsdrevet ide. Kl har bestemt at det skal være opp til hver enkelt kommune å bestemme hva som skal kjøpes inn av netmedier gjennom DDB.

Når det gjelder netmedier så finnes det i Danmark i dag en rekke selvstendige sites. Det er i hovedsak en utlånsbasert forretningsmodell.
To prosent av borgerne i Gentofte har lånt ebøker. I dag får låneren ikke beskjed når det ikke er mer penger igjen på bibliotekets budsjett for ebøker. Det er ikke uvanlig at pengene som er satt av brukes opp i løpet av måneden. Men, slik systemet er satt opp, så gir det veldig god kontroll på bibliotekenes mediebudsjett. Det er en egen forhandler i ereolens prosjekt.

Nettbrett med tilgang til aviser fra mange land

Det er mye undervisning i bruk av Ereolen. De har laget noen instruksjonsfilmer som er sett av nesten 100 000. Flere av brukerne ender opp med å kjøpe bøkene selv.
I Danmark er prisene høye på ebøker. Forlagene er bekymret for paperbackmarkedet.
Det er en egen kjøpeknapp i Ereolen, noe som gir en prisreduksjon for bibliotekene. Daniel og Thomas mener forlagene gjør urt i å la bibliotekene teste ut og gi brukerne opplæring i biblioteket.

Det finnes mange selvstendige, enkeltstående verker eller produkter det enkelte bibliotek selv velger å kjøpe. I drift dannes konsortium for den enkelte tjenesten og hver kommune legger inn penger i konsoritet.
Deff har en egen lisensgruppe som forhandler frem ulike tjenester. Gruppen forhandler frem pris, men vet ikke hvor mange som vil bli med til slutt. Kulturstyrelsen betaler for to personer som forhandler frem mange av disse småproduktene.
Det er ikke alle avtalene som blir like vellykkede, f. Eks er det mange som har gått ut av avtalen om å se film gjennom Bibzoom.

Politiske beslutninger. For mange sentraliserte løsninger kan gjøre at lokale politikere nedprioriterer eget bibliotek. DDB kan bli lokale nettsteder med lokal inngang. Ulike betraktninger som går rett på brukeropplevelsen.

Digitale infobrikker

Gentofte jobber med hvordan netmedier kan integreres og vises i det fysiske rommet og har en rekke forsøk i gang:
Brosjyre rett til tjenesten med qr-kode
Digitale billedrammer i biblioteket
Bruk av Qr koder på ulike måter
Netmediegruppen
Månedens e-tips
Palles gavebord og hvordan få den ut i det fysiske rom.
Bruk av Kinnect på biblioteket

[youtube YcpU-_r6ueY]

Utstilling av tilgjengelige titler på Ereolen.dk

Centralbibliotek.dk

Et nettsted hvor centralbibliotekene legger ut relevant informasjon. Under licenser  er det laget en egen kunnskapsbank hvor det enkelte bibliotek kan legge ut flyers og annet informasjonsmateriell til bruk og deling for alle andre bibliotek.
På nettstedet finnes også påmelding til interne kurs og kompetanseutvikling. En god ide for fylkesbibliotekene å ta med seg. Nettstedet har egen inngang for hvert fylkesbibliotek, samtidig som det deles nasjonalt på diverse informasjon til nytte og glede for hele folkebibliotekfeltet.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Shf1QxOJljI[/youtube]