Møte med Limberg og Pilerot i Borås

Stipendiater og Louise Limberg

Heidi Olsen, Anett Kolstad og jeg startet dagen på Høgskolan i Borås (HB)  sammen med Anetts veileder, professor Louise Limberg (Limberg på linCS) og stipendiat og universitetsadjunkt Ola Pilerot.  (Pilerot på linCS)

Tre huvedområder for forskningen på HB er:

 1. informationsanvändning / informationsbeteende
 2. digitalisering och digitala bibliotek
 3. bibliotek, kultur- och informationspolitik

Bibliotekutdanningen har siden 1993 hatt doktorgradsstipendiater. De fikk sin første professor i 1992. Innlemmet i det allmenne systemet på begynnelsen på 1990-tallet. Mulighet for egne professorer fra slutten av 90 tallet, men fikk først i 2010 eksamensrettigheter til doktorander. HB har i mange år hatt et tett samarbeid med Universitetet i Gøteborg.

Anvender begrepet informasjonssøkningskarriere. Erfaringen viser at det er yngre forskere og doktorander som har best behov for bibliotek. Arrangeres egne kurs i informasjonssøkning for doktorander.

Borås har det største bibliotekprogrammet i Sverige. Tar opp 100 studenter og 140 som fjernstudenter på grunnstudiet. Hvert kurs skal være på 7,5 poeng. Legger tidlig inn vitenskapsteori.
Flesteparten av studentene havner i folkebibliotek. Det er en spenning gjennom hele utdanningsløpet mellom bibliotekaryrket og forskningsbasert utdanning. HB har et 4 årig fjernstudium på halv tid.

Skolebibliotek har økt i popularitet hos studentene. Skolebibliotek er både politisk og pedagogisk interessant. Ny skolelov fra 2011 som sier at det skal være et skolebibliotek gjennom hele utdanningsløpet i Sverige. Konferanse i Gøteborg. Skolbib13 Se Twitterstrømmen

Fjernstudiet forutsetter tidligere utdanning. Studentene kan spesialisere seg innenfor fem ulike profiler. Flere får i dag jobb i skolebibliotek.

I stedet for praksis har Borås et mentorprogram, hvor de må gjennomføre feltstudier ute i bibliotekene.

Library and information scientific research 1
Dette er ett av en lang rekke kurser som må tas i forbindelse med phd. Flere kurser er obligatoriske.
Fire hovedområder hvor hvert område blir presentert av to personer. Dette gjør at alle stipendiater tvinges til å jobbe med problemstillinger utenfor sitt eget spesifikke forskningsområde. På hver kurs skriver stipendiatene to mindre papers. Kjernen i forskerstudiet er forskningsseminaret hvor tekster fremlegges og kommenteres.

 

Cecilia Gärden forteller om ulike forskningsoppdrag

Cecilia Gärden fortalte om noe av det som skjer på forskningsområdet. Cecilia er kontaktperson mot bibliotekfeltet når det gjelder forskningsprosjekter. Biblioteksektoren har mange prosjekter hvor ansatte ved BH bidrar.
Forskningsområder:

 • Informasjonspraksis
  – Informasjonsaktiviteter ses som sosiale aktiviteter
 • Digitale ressurser og tjenester
  – digitalisering, bevaring,
 • Bibliotek, kultur og samfunn
  – bibliotek som institusjon, informasjonspolitikk, bærekraftighet, det å låne, samfunnsoppdraget, Geir Vestheim var forsker i Borås i mange år og disputerte her
 • Studier av sosiale medier
  – hvordan sosiale medier påvirker befolkningen

Felles møter og struktur for hvert forskningsområde.

Eksempel på nylig tildelt forskningsprosjekt:
E- bøker om fremtidens bokmarked, 12 millioner fordelt på fem år. Prosjektet hadde oppstartsmøte da vi var på BH.
Lars Høglund leder prosjektet, Jan Nolin  og Elena Maceviciute
HB har mange ulike finansieringskilder for sin forskning og de har blant annet prosjekter fra Vetenskapsrådet. Skoleverket hadde tidligere en del midler, men det er det slutt på.

LinCS http://www.lincs.gu.se/dses/
Center of excellence som startet i 2006. Senteret forsker på læring, interaksjon og mediert kommunikasjon i det moderne samfunnet. Har fått midler gjennom 10 år. Literacies, media and infrastructures for learning.

37 forskere er tilknyttet bibliotekutdanningen. Tilsammen er det rundt 70 ansatte på bibliotekutdanningen.