Mer statistikk, takk!

Bob nr 4, 2015Mens jeg var på hytta i sommer, skrev jeg en artikkel til Bok og bibliotek nr. 4 som i hovedsak handlet om arbeidet med revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken. Revideringen var et krevende arbeid og de mange endringene vil begynne å gjøre seg gjeldende ved rapporteringen av aktiviteten for 2015 i 2016.

Statistikk kan være svært verdifullt i utviklingen av bibliotektjenestene men kanskje aller mest i det vanskelige arbeidet med å prioritere mellom mange gode formål. Statistikken gir deg argumentene du trenger for å ta vanskelige valg som å legge ned tjenester og kassere i samlingen.