Med sosiale medier til Lillehammer

Jeg var invitert av Oppland fylkesbibliotek til å snakke om bruk av sosiale medier i bibliotekenes formidling. Oppland arrangerte sine årlige Bibliotekdager på Lillehammer. Flere av bidragene var fra Buskerud. På dag en var Dag fra fylkesbiblioteket hyret inn til å snakke om status for e-bøker i bibliotek i tillegg til mitt bidrag. På dag to kommer Geirr Karlsen fra Kongsberg bibliotek for å snakke om det skrankeløse bibliotek.

Invitasjon og program på Oppland fylkesbiblioteks nettsider.