Lansering av eBib.no

ebib-logo
De siste to årene og særlig det siste året har jeg brukt svært mye tid på utviklingen av eBib.no. Vi softlanserte i april og nå i desember har vi endelig kunne gå bredt ut i pressen og markedsføre tilbudet. 16 kommuner deltar i konsortiet per i dag, men jeg regner med å få med i hvert fall tre kommuner til i løpet av første del av 2015.

eBib.no er det mest krevende prosjektet jeg noensinne har jobbet med. Jeg overtok som prosjektleder i mars 2013 og har i hovedsak drevet prosjektet alene i fylkesbiblioteket, men hele tiden med god støtte fra Deichmanske bibliotek. For å få på plass en kjøpsavtale med Biblioteksentralen har jeg også hatt uvurderlig støtte av fylkesadvokaten.

eBib.no har så langt fått presseoppslag på NRK Buskerudsendingen, Drammens tidende, Laagendalsposten, Hallingdølen og på bfk.no.

Under er et innlegg jeg i dag har sendt ut på Biblioteknorgelisten.

Buskerud fylkesbibliotek med e-lånsløsningen eBib.no i 16 kommunerebib_forside
Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal var først ute i Norge med å tilby e-bøker til sine lånere i 2010. Nå kommer de andre kommunene i Buskerud etter med en nyutviklet løsning.

eBib.no er en webapplikasjon utviklet i HTML5 som lar deg låne og lese e-bøker direkte i din nettleser på PC/Mac, nettbrett og smarttelefoner. E-bøkene kan også leses i frakoblet modus.

eBib.no er et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkesbibliotek og Deichmanske bibliotek. Buskerud fylkesbibliotek har hatt prosjektledelsen.

Teknisk løsning og design er utviklet av Libriotech og MuPublishing (Oppdateringsfabrikken). Libriotech står for den daglige driften av løsningen.

eBib.no er utviklet som fri programvare med åpen kildekode. Eksempler på andre e-lånstjenester som benytter samme teknologi er eReolen.dk og amerikanske Overdrive.

Kildekoden ligger tilgjengelig på GitHub, https://github.com/Libriotech/Ebooksforlib

Utviklingen av eBib.no har vært et omfattende og krevende prosjekt. Samtidig er denne typen prosjekter en glimrende måte å bygge kompetanse i egen organisasjon. Blant annet avdekket prosjektet at det ikke finnes retningslinjer for hva som er å regne som tilstrekkelig sikkerhet i hverken nettbokhandlere eller bibliotekløsninger for e-bøker. Forleggerforeningen arbeider nå for å få dette på plass.

eBib.no er som eBokBib sikkerhetssertifisert av Encripto, http://www.encripto.no/sertifisering/ebib.php

Ønsker du å se hvordan eBib fungerer, så har vi laget tre korte instruksjonsfilmer; Hvordan låne i eBib http://vimeo.com/97316580, hvordan lese i eBib http://vimeo.com/109572940 og hvordan lese e-bøker uten å være på nett http://vimeo.com/111826277

For Buskerud fylkesbibliotek er eBib.no en av tjenestene i en strategisk satsing på fri programvare hvor også WordPress CMS og Koha er helt sentrale.

Prosjektet har fått støtte av Nasjonalbiblioteket.

Har du spørsmål om eBib, ta kontakt med undertegnede.