Lære å lære

NOUDenne uken ble NOU 2015:8 – “Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanse” lagt frem og presentert for kunnskapsministeren. NOUen er laget på grunnlag av NOU2014:7 hvor underlaget blant annet er kunnskapsløftet og nyere forskning på læring og skole.

Doktorgradsstipendiat Marianne Hagelia, Høgskulen i Volda skrev i etterkant et interessant blogginnlegg hvor hun viser til forskning på hvordan vi best lærer.

Hun skriver om  digital studieteknikkmetakognisjonmappemetodikk og refleksjon. Elevene skal settes i stand til å forstå begreper, metoder og prosesser.

Hagelia skriver på bloggen noe jeg kjenner meg veldig godt igjen i:

Læring er ikke å lese eller høre informasjon – det er å tenke, reflektere, diskutere og skrive! Først da internaliserer en informasjonen og det blir kunnskap. Dette krever mer arbeid, men til gjengjeld så sløser man ikke bort tid på uendelige forelesninger som man ikke husker mer en 20% av – om man er heldig.

Hagelia viser også til en kronikk i Forskning.no av professor Hermundur Sigmundsson. Han skriver om de fire veiene til læring:

Forskning viser at 4 generelle prinsipper ser ut til å være viktige i forhold til læring av ferdigheter;

1. Intensitet: du må øve mye og ofte.

2. Progresjon: starte på riktig nivå, det vil si utfordringer i forhold til ferdigheter.

3. Positiv feedback: ros når man lykkes.

4. Selvmonitorering: oppgavene bør være lagt opp slik at barnet selv ser når de mestrer.

Skolen klarer ikke å følge disse prinsippene. De som lykkes i skolen lærer hjemme med hjelp av foreldre som har ressurser og tid.

Disse fire prinsippene er noe jeg trenger å tenke mer over når jeg selv tilegner meg kunnskap og ikke minst når jeg selv prøver å lære andre noe. Selvmonitorering av egen kassering kan kanskje være noe? Positiv feedback er i følge Sigmundsson det eneste punktet hvor lærerne har full måloppnåelse.