Lær statistikk i praksis (SIP)

Jannicke på bibliotekmøtet i Hamar

Høgskolen i Oslo og Buskerud fylkesbibliotek har fått støtte fra ABM-utvikling til prosjektet Statistikk i praksis (SIP)  for å styrke statistikkarbeidet. I dette tiltaket vil yrkesaktive bibliotekarer få en mulighet til å lære det statistiske håndverket.

Arbeidet organiseres som veiledet praksis i et felles verksted, med aktiv støtte fra en profesjonell statistiker (Tord Høivik) og en masterbibliotekar som jobber i praksisfeltet – bl.a. med statistikk (Jannicke Røgler). Verkstedet har solid digital infrastruktur gjennom Latinalab og vil utnytte nettet som integrert arbeids- og læringsmiljø.

Vi har plass til ti deltakere.

Jannicke vil være koordinator og alle henvendelser om deltagelse går til meg. Vi har fått en del henvendelser og vil foreta den endelige utvelgelsen av kandidater i løpet av mai.

Les mer på Plinius