Kick-off med 23 offentlige ting i Agder

Open edX versjonen av 23 offentlige ting ble tatt i bruk på samlingen for bibliotekansatte i Agderfylkene 31. august. Jeg hadde hovedansvaret for kursdagen men underveis hadde vi lagt inn en presentasjon av NAV.no av en av de ansatte på NAV i Kristiansand. NAVs kanalstrategi går ut på å få flest mulig av oss til å bruke NAV.no. Per i dag kommer ca 73% av henvendelsene på nettsidene til NAV, men de ønsker at enda flere av oss skal få utført våre tjenester på nettstedet. De to fylkene har tilsammen 55 påmeldte på kurset. I tillegg er det flere bibliotek som ønsker å kurse bibliotekansatte lokalt ved å gjennomgå kurset på egen arbeidsplass. Senere i høst vil det bli arrangert en samling nummer to hvor representanter fra ulike offentlige tjenester vil presentere seg.