Kassering på Tofte bibliotek 15. og 16. februar 2016

Bakgrunn

Fasade mot hovedveien

Hurum kommune har i overkant av 9300 innbyggere. De fleste innbyggerne bor i Sætre, Tofte, Holmsbu, Klokkarstua, Filtvet eller Verket. Mindre tettsteder er Storsand, Kana og Rødtangen. Næringslivet i Hurum domineres sterkt av industrien i Tofte, samt av landbruk og en del turisme langs kysten rundt Holmsbu. Den største bedriften var frem til 2013 Södra Cell Tofte (Wikipedia).

 

Bibliotektilbudet i Hurum består av hovedbiblioteket på Tofte. Biblioteket har åpent 24 timer i uken, hvorav 4 timer er etter kl. 17. Bemanningen er 1,9 årsverk. På Tofte bor det drøye 3000 innbyggere.  

I 2014 var 40% av tilveksten av bøker fra innkjøpsordningen. Regnskapet fra 2014 viste at det ble brukt 164 336 kroner til bøker, aviser og tidsskrifter.

Bakgrunnen for behovet for kassering er endringer i skolestrukturen. Skolen på Tofte slås sammen med barneskolen på Filtvet fra høsten 2016. Folkebiblioteket på Tofte skal fungere som skolebibliotek for den sammenslåtte skolen. Folkebiblioteket ligger ca 200 meter fra skolen.

Folkebiblioteket holder til i et bygg sammen med et legesenter. Bygget er nylig rehabilitert utvendig og fremstår som et flott og moderne bygg. Innvendig oppgradering av bygget starter på sensommeren. Gulv, vegger og tak skal renoveres og det skal monteres ny heis og nødutgang. Biblioteket har i dag en inndeling med lettvegger som er lite hensiktsmessig. De fleste lettveggene skal rives. På den måten oppnår man gjennomgående naturlig belysning og lokalet blir mer fleksibelt og i tråd med kravene til et moderne bibliotek.

Beate Ranheim fra fylkesbiblioteket vil bistå biblioteket med innredningen. I tillegg er det avtalt to dager med kassering på Filtvet skole i slutten av juni.  

Bilder fra kasseringen på Flickr: https://www.flickr.com/photos/buskfyb/sets/72157662462866753/

Det var 15 år siden sist det var gjort en så omfattende kassering i biblioteket.

Utlån, bestand og omløp i 2015

Utlån og besøk utgjør tilsammen de viktigste målene for bibliotekets aktivitet. Utlånet er målt i førstegangsutlån, dvs. uten fornyelser, noe som er det mest korrekte å bruke når man skal regne ut omløpet for en samling.  

 

Medier Utlån Bestand Omløp (utlån/bestand)
Alle bøker 12926 27461 0,47
Barn fag 252 1566 0,16
Voksen fag 991 6035 0,16
Barn skjønn 2679 5355 0,5
Voksen skjønn 3967 7768 0,5
Barn lydbøker 436
Voksen lydbøker 1080

 

Kasserte materialer  

I løpet av de to dagene med kassering ble følgende materiale kassert:

Fag-Voksne   1805

Fag-barn   132

Skjønn-Voksne 1735

Totalt= 3672

I tillegg er det kassert bøker fra magasinet i kjelleren + en del materiale som var uregistrert ( materiale som biblioteket ikke hadde fra før og 2. og 3. eks. som ikke var lagt inn tidligere).

Gjennomføring  

Som vanlig ved kasseringer startet vi første dag med en felles orientering om målet med kasseringen og hvilke deler av samlingen som skulle gjennomgås.

Det ble besluttet at det kun var litteraturen for voksne som skulle gjennomgås i denne omgang. Skolenes samlinger vil bli gjennomgått og overført til folkebiblioteket i løpet av sommeren/tidlig høst. Det er mest fornuftig at barne- og ungdomslitteraturen blir gjennomgått når man har den totale oversikten over mediene.

Vi var tre personer fra fylkesbiblioteket og tre fra folkebiblioteket som kasserte. Kultursjefen var også til stede på begynnelsen av den første dagen. Hun var opptatt av å at samlingen skulle fremstå som relevant og aktuell for brukerne og stilte seg meget positiv til kasseringen. Hun foreslo også leie av container som ble stilt opp slik at det var mulig å kaste bøker rett ut av vinduet.

Som i andre bibliotek var utlånet av faglitteratur for voksne lavt. 30% av faglitteraturen ble kassert for å gi bedre plass til nye bøker og eksponering av eksisterende materiale.

Hyllene med skjønnlitteratur og krim var svært fulle. Noen steder hadde personalet begynt å legge bøker på toppen av hyllene for å få plass da rokkering på hyllene ikke lenger var mulig. 22% av skjønnlitteraturen ble kassert.

 

På bakgrunn av artikkelen Bernhard Ellefsen skrev i Morgenbladet inviterte vi han til å komme til Tofte og diskutere kassering med Buskerudgeriljaen. Han takket ja og var sammen med oss på første delen av dag to av kasseringen. Vi fikk interessante diskusjoner om kassering og formidling av litteratur. Det er åpenbart at bibliotekene har et dilemma i sin samlingsutvikling. På den ene siden skal bibliotekene favne bredt og dypt i sin samlingsutvikling. Samtidig må man også ta hensyn til hva lånerne faktisk etterspør. Cecilie Naper har basert på folkebibliotekenes utlån forsket på befolkningens lesevaner. Forskningen viser at bredden i lånernes lesing har blitt smalere. Svært mye av det som leses er krim og bestselgere. Preferansene for disse sjangrene gjør at mye av bibliotekenes samlinger blir stående mer eller mindre urørt som hyllefyll. Løsningen for Ellefsen og Buskerudgeriljaen er utstrakt formidling av litteraturen. Dette krever igjen stor grad av bokkunnskap.

Skjønnlitteraturen før kassering.

Skjønnlitteratur før kassering