Kassering og ominnredning av Flå bibliotek

Beate strekker seg

Beate strekker seg

Buskerudgeriljaen tilbrakte to travle dager på Flå i slutten av juni. Biblioteksjefen hadde kontaktet oss under bibliotekdagene på Gol og bedt om en gjennomgang av samlingen. Det var mer enn ti år siden det sist var en ordentlig gjennomgang av samlingen og behovet var stort.

Biblioteklokalet er lite og det fremstod som overfylt. For å få plass til bøkene hadde biblioteksjefen funnet frem gamle avlagte hyller. I tillegg hadde hun fått vaktmesteren til å montere flere hyller på veggene, slik at de to øverste hyllene var umulig å nå opp til for folk under 1,90 cm.

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek med folkebibliotek og skolebibliotek for skolen som har elever fra 1. – 10. klasse.

Antall innbyggere i Flå kommune er 1000. Besøket på biblioteket i 2012 var 2000 personer. Biblioteket har 15 timer åpent per uke, to av timene er etter kl. 17.00. Det holdes stengt i sommerferien. Biblioteksjefen jobber kun i 40% stilling og mediebudsjettet i 2011 var i underkant av 33000 kroner.

Biblioteket hadde ved utgangen av 2012 overkant av 10500 bøker. For en kommune på Flås størrelse er den anbefalte størrelsen på boksamlingen ca 3 bøker per innbygger. Selv med en halvering av samlingen vil det altså være en betydelig større samling enn det IFLA anbefaler.

Bibliotekene i Hallingdal har et relativt tett samarbeid, blant annet har de felles biblioteksystem og alle bruker WordPress til sine nettsider. Bibliotekene har benyttet biblioteksystemet Aleph som ikke lenger støttes i Norge. Til høsten tar bibliotekene i bruk Mikromarc.

Flå har ikke hatt automatisert utlån og bøkene har ikke rutinemessig vært lagt inn i basen. Utlånet har foregått manuelt og kortkatalogen er fremdeles aktiv.

Nøkkeltall for utlån med omløpstall de tre siste årene: 

Flå       Omløp    
  2010 2011 2012 2010 2011 2012
Bestand            
Total bokbestand 9714 10126 10644      
Bestand barnebøker totalt 4142 4264 4466      
Bestand, fagbøker for barn     1266      
Bestand, skjønnlitt for barn     3200      
Bestand voksenbøker totalt 5572 5862 6178      
Bestand, skjønnlitt voksne 3570 3800 4049      
Bestand faglitt voksne 2002 2062 2129      
Utlån            
Total bokutlån 4024 4154 3876 0,41 0,41 0,36
Utlån barnebøker totalt 2401 2407 2657 0,58 0,56 0,59
Utlån fagbøker for barn     737     0,58
Utlån skjønnlitt barn     1920     0,6
Utlån voksenlitt totalt 1623 1747 1219 0,29 0,30 0,20
Utlån skjønn voksne 1061 1268 927 0,30 0,33 0,23
Utlån faglitt voksne 562 479 292 0,28 0,23 0,14

Medietilfang

Flå får et sett med K-fond og abonnerer på bestsellerabonnementet til BS. De abonnerer også på Hallingdølen og noen tidsskrifter.

Voksne leser i all hovedsak krim, men også noe skjønnlitteratur. Faglitteraturen for voksne leses nesten ikke. Det som leses er i hovedsak krigslitteratur og noe lokalhistorisk materiale. Krim er tatt ut og plassert på egen hylle.

I forkant av kasseringen hadde vi invitert de andre bibliotekene i Hallingdalen til å delta på kasseringen. Formålet var å jobbe praktisk med kassering for å øve opp egen kasseringskompetanse. Det kom både ansatte og biblioteksjefene fra Hol og Ål. Flere av de som deltok var klare på at de hadde stor skepsis mot kassering. Påfyll av kunnskap og argumenter for kassering var noe vi la stor vekt på de to dagene vi holdt på med kassering.

Resultater av arbeidet:

Ca 50% av boksamlingen ble kassert.

Type Antall kassert
Faglitteratur for voksne 1840
Krim for voksne 460
Lyrikk og skuespill 264
Skjønnlitteratur for voksne 940
Litteratur for barn og unge 1760
Sum totalt= 5264

Det kom klart frem av omløpstallene at det var barn og ungdom det burde satses på. Beate så mulighetene for å lage en egen ungdomsavdeling. Faglitteraturen for voksne og ungdomsbøkene byttet plass, slik at ungdommen får sitt eget rom. Fantasy ble også satt på egen hylle i ungdomsavdelingen fordi det er en av de mest populære sjangre for yngre lesere.

Det ble ryddet opp i barneavdelingen og billedbokkassene ble satt mer på linje, slik at det ble bedre plass til å bevege seg. Inngangs partiet ble åpnet opp fordi noen hyller ble flyttet. Vaktmester skulle kaste et arkivskap og et annet skulle flyttes. Disse skapene hadde den beste plassen i lokalet og den veggen de stod inntil skal i stedet benyttes til tidsskrifter og aviser. Det gjør at biblioteket blir ytterligere åpnet opp.

Ny barneavdeling

Ny barneavdeling

 

De nye bøkene fikk en bedre eksponering enn det de har i dag. Lyrikk og skuespill fikk som vanlig en kraftig opprydning.

Vi fjernet mange hyllemeter. Slik biblioteket er dimensjonert nå, bør det ikke ha mer enn ca 5000 bøker. Det er rikelig med litteratur for en befolkning på kun 1000 personer.

Rektor kom også innom og tok en titt under arbeidet. Det virket som han satte pris på at det ble kassert og ordnet på biblioteket. Jeg fikk også snakket litt om viktigheten av kassering slik at skolen fikk en forståelse av hvorfor vi gjorde dette arbeidet.

Som vanlig er de siste timene i en kassering de tyngste. Det er da alle endringene skal på plass og alle reolene flyttes om på. Det var en stor jobb i seg selv å sette på lager alle de gamle hyllene i et bygg uten heis ned til kjelleren.

Biblioteksjefen uttrykte engstelse for hva de de tidligere biblioteksjefene ville synes om resultatet. Til tross for dette, ble vi invitert inn og store endringer ble gjort med både samlingen og bibliotekrommet. Det krever mot å invitere inn til så omfattende endringsprosesser.