Kassering i Troms

VideokonferanseJeg holdt verksted i samlingsutvikling i Tromsø 23. januar 2013. Nøyaktig to år etter sender Marit Somby ved Troms fylkesbibliotek meg en epost hvor hun oppsummerer kommentarer hun har fått i et evalueringsmøte på Finnsnes.

Troms har gjennomført en stor satsing på utvikling av bibliotekrommet. Som del av prosjektet holdt jeg et verksted i kassering og samlingsutvikling i Tromsø som ble sendt på videolink til fire andre steder i fylket. De som deltok på link fikk også presentert sine kasseringskandidater, noe jeg opplevde som veldig nyttig.

At jeg to år etter verkstedet får tilbakemeldinger fra deltagerne er svært verdifullt for meg. Under er en del av det deltakerne har skrevet om kursopplevelsen:

Fått trygghet for kassering. Evne til å spørre om råd/veiledning. Flott med lyd/bilde. Når jeg fikk bekrefta/lært at ting skal ut og at alt er til si tid. Kasserer, strukturerer og tenker langsiktig.

Synes det var litt vanskelig med kassering. Det er viktig å ikke være unnvikende i kasseringsarbeidet.

Kjempebra kurs, manualen brukes masse, mye lettere å kassere nå enn tidligere. I forkant: svært usikker på kassering, alle eksemplene jeg hadde tenkt på , som jeg var usikker på. Viktigheten av å kassere, å ikke være redd for å gjøre det. Helt nødvendig. Trygg.

Stor suksess! Dette har biblioteket hatt god og langvarig effekt av. Gjennom deltakelse via lyd/bilde kunne assistenter som normalt ikke får dra på kurs, få dette med seg. Superlurt! Eierskap til radikale tanker og handlinger! Masse læring.