Kart over læringsteorier

Nyttig oversikt over de ulike læringsteoriene.
laring

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66-CCD5CZ-12G3/Learning%20Theory.cmap