Intervju i Klassekampen om kassering

Like før jeg gikk ut i ferie formidlet en kollega kontakt med en journalist i Klassekampen. Han hadde tidligere skrevet en informativ artikkel om ebøker, blant annet basert på min kollegas uttalelser. Nå ønsket han å se nærmere på de fysiske samlingene i bibliotekene og hvordan bibliotek håndterer endringen mot digitale samlinger.

Intervjuet med journalisten foregikk per epost. Jeg fikk spørsmål som jeg svarte på for så i neste runde få oppfølgingsspørsmål på mine svar. Vi hadde sikkert tre, fire runder på denne måten, noe som ga god mulighet til å utbrodere og oppklare eventuelle misforståelser.

Like før journalisten tok kontakt hadde jeg skrevet en bloggpost om nedgangen av fysiske bøker i norske folkebibliotek. Denne bloggposten ble en av mange ulike kilder som han kunne drive innhenting av materiale fra.

Jeg ble godt fornøyd med resultatet som ble publisert lørdag 28. juli. Det ble et saklig innlegg i ordskiftet om hvorfor det er en kjerneoppgave for bibliotekene å drive samlingsutvikling.

Innkjøpsordningen ble også nevt i artikkelen. Forfatter og Kulturrådsmedlem Erik Fosnes Hansen har denne uka skapt debatt om innkjøpsordningen for litteratur i Aftenposten. Han trekker frem behovet for formidling av bredden av det som sendes ut i bibliotekene. Han ønsker at Kulturrådet og Nasjonalbiblioteket skal bidra med midler til formidling. Per i dag mener han at bibliotekenes økonomi ikke strekker til for å kunne utføre denne viktige oppgaven