Inspirerende Bibliotekmøte

Det 73. norske Bibliotekmøte er nå historie. Nærmere 800 bibliotekfolk hadde i forrige uke funnet veien til Stavanger Forum for å bli inspirert, informert og ikke minst få muligheten til å diskutere bibliotek og bibliotekutvikling i tre dager.

Selv ankom jeg allerede tirsdag for å delta på det siste styremøte med hovedstyret som har fungert de siste to årene. Det ble et travelt møte med mange saker. Noe av det viktigste var å skrive ferdig tre uttalelser til landsmøtet i Norsk bibliotekforening. Marit Andersen Somby fra Troms og jeg hadde sammen utarbeidet et forslag om fjernlån. Det var en utfordrende uttalelse å skrive, fordi den skulle romme så mange aspekter. Med god hjelp fra de resterende styremedlemmene fikk vi en uttalelse vi kunne stå inne for, men som kanskje manglet den siste spissingen.

Det ble et travelt møte med valg til hovedstyret og nytt medlem i arbeidsutvalget, ett foredrag, møteleder for ett seminar og deltagelse på fylkesbibliotekets stand.

Deltagerne i kvalifiseringen til førstebibliotekar hadde seminaret “Nye blikk på bibliotekrens roller og praksis” onsdag ettermiddag. Nærmere 180 var påmeldt. Vi ønsket deltagelse fra tilhørerne og delte ut poser med litt godteri og to spørsmål alle skulle reflektere over og skrive svar på på post-it lapper. Lappene ble samlet inn etter at seminaret var slutt. Vi fikk tre gode lynforedrag som også ble filmet. Vi hadde stor variasjon i våre presentasjoner, Heidi med en Prezi, Anett med en digital fortelling og jeg med en billedbasert presentasjon i Slideshare.

Alle presentasjonene og bakgrunnsinformasjon var lagret på Spaaze og alle deltagerne hadde fått en qr-kode i posen som tok dem direkte til nettstedet.Halvor Kongshavn som skulle være vår seminarleder måtte melde avbud, i stedet fikk vi Lars Egeland som også nå er leder for programmet. Lars ledet det hele på en meget god måte og dialogen mellom panel og deltagere i salen ble bra. Vi ønsker å bruke svarene fra deltagernes post-it lapper til å skrive en fagartikkel i etterkant av bibliotekmøtet.

Jeg ledet også seminaret “Ny teknologi – nye samhandlingsmønstre”. Her var det tilnærmet full sal med ca 130 deltagere. Dette seminaret ble også filmet og vil etter hvert bli lagt ut på fylkesbibliotekets Vimeokonto. Seminaret hadde tre presentasjoner fra Buskerud, Geirr med det skrankeløse bibliotek, elin med Surfaceboard og Dag med Fotoarv. I tilleg snakket Thomas Brevik om erfaringene fra Lindås med bruk av ipad i veiledningen.  Dette ble også et faglig bra seminar. Jeg våger påstanden om at Geirr hadde bibliotekmøtets morsomste presentasjon.

Forslaget til uttalelse fra landsmøtet om fjernlånet, var eneste post som skapte debatt. Jeg forsvarte forslaget etter beste evne, men skulle gjerne sett at vi hadde fått jobbet mer med det i forkant. Forslaget om uttalelse falt, men fjernlån skal det uansett jobbes mye mer med videre både i NBF og i andre fora.

Etter forslag fra meg satte NBF opp en Netvibes for å samle alt materiale fra Bibliotekmøtet. Synes det er en nyttig tjeneste. Kristin i NBF har også lagt twitterstrømmen i et arkiv. Det var mange som twitret til glede for de mange som var til stede i Stavanger, men ikke minst også for de som kunne følge twitterstrømmen hjemmefra. Kristin har også samlet twitterstrømmene fra de ulike seminarene på en tjeneste som heter storify. Dessverre har siden vært overbelastet de gangene jeg har forsøkt å få tilgang til denne nettsiden.

Twitter ga møtet en ekstra dimensjon. Det blir på en måte slik at man er til stede i to virkeligheter samtidig. Man hører på foredragsholdere, samtidig som man selv twitrer og forholder seg til aktiviteten hos de andre som twitrer. Det beriker seminarene samt skaper både refleksjon og diskusjon.