Innspill til strategiarbeidet i Buskerud

Forsøk på å systematisere tankene om hvordan strategiarbeidet i Buskerud kan gjøres.

Slik jeg har oppfattet andre strategiprosesser, er det vanlig å begynne med de overordnede føringene.
Mitt forslag er å sette dette på hodet slik at det er det omfattende datagrunnlaget vi sitter inne med fra Lukter det Framtid, statistikk og andre kartlegginger over bibliotekene i Buskerud som danner grunnlaget for vår egen Masterplan (one plan to rule them all!). Jeg ser at dette kan se mistenkelig mye som en handlingsplan, men til slutt er det jo uansett resultatene av de tiltakene vi gjennomfører som har betydning.

Trinnene i mitt forslag til strategiprosess:

I. Input/datagrunnlag
Grunnlagsdata fra Ldf
Statistikk fra Buskerud
Analysert grunnlagsmateriale
Dansk modell
Omverdenanalyse (prognoser, rapporter, prosjekter som «jakten på ikke-brukeren)
Østfoldbibliotekene. Dagskurset om samlingsutvikling i Fredrikstad ga meg et godt bilde på hvor langt de har kommet i Østfold. Fellestjenester og organisering til beste for brukerne har kommet langt. Blant annet har de bestemt at små bibliotek skal slippe å ha magasin. Se til Østfold!

Vi jobber både erfaringsbasert- og kunnskapsbasert med datagrunnlaget. Vi anvender den allerede innsamlede kunnskapen om Buskerud og folkebibliotek i Norge som vårt grunnlagsmateriale.

II. Tiltak systematisert etter modellen
Formidling. Barn, voksne. Bokgilde, Ungdomsbokgildet, eDiktet etc
IKT-utvikling. BLOW, 23ting, E-bøker
Lederutvikling. LDF, Statistikk som styringsverktøy. Lederutviklingsprogram
Samlingsutvikling
LLL
Bokbuss
Etc
Tiltakene må gjelde både det fysiske- og det virtuelle rommet. Vi bygger ut med nye tiltak der vi i fellesskap med bibliotekene ser at det er nødvendig. Beskrivelse av hvert tiltak og hvordan det er med på å fremme fremme utviklingen i Buskerud

III. Analyse, måling og læringsløkker
Her må vi sette av et betydelig antall timer. Dette er dette punktet som gir refleksjon og ny læring i organisasjonene. Det er etter min mening lurere å gjøre færre ting, men ha en solid måling og analyse av disse for å kunne oppnå stadig forbedring av tiltakene

IV.
IV. Overordnede langsiktige mål systematisert etter den danske modellen

V. Visjon

OBS! Danskene har ikke enerett på sannheten. Modellen må kunne være så robust at den kan tilpasses Buskerud på en fruktbar måte. Den opprinnelige modellen har vist seg bærekraftig i Danmark over tid, i tillegg til at den nå er videreutviklet og tilpasset framtidig bibliotekbruk.

Min skisserte nedenfra og opp modell sikrer eierskapet ute i bibliotekene slik at den virkelig vil bli oppfattet som en masterplan. I tillegg sikrer vi oss en god retning for eget arbeid mens vi samtidig vet at vi har den lokale forankringen.