IFLA SET Bulletin august 2013

Suntec Congressenter

Suntec Congressenter

Nytt nummer av nyhetsbrevet til SET ble publisert rett i forkant av IFLAs kongress i Singapore.

Jeg bidro med to artikler, en om det nye doktorgradsprogrammet på HIOAs bibliotekutdanning. Endelig har også Norge fått sin egen doktorutdanning.

Den andre artikkelen var en bokanmeldelse. Det er fint å kunne holde seg oppdatert på en del av det som utgis innenfor LISfaget, og få muligheten til å anmelde bøker man er interessert i.

Det var hyggelig å få skyt av avtroppende redaktør, Petra Hauke på vårt første seksjonssmøte for at jeg hadde levert mye relevant materiale til nyhetsbrevet.