IFLA oppsummert

jannicke_petter_iflaDet omfattende håndleddsbruddet tidlig i mars gjorde at jeg måtte gjennomgå alle mine engasjementer. Det var nødvendig å gjennomgå mine arbeidsoppgaver  i sin fulle bredde og velge bort de tingene hvor jeg hadde minst å bidra. Arbeidet som sekretær i IFLAs Section for Education and Training var det som måtte prioriteres bort dessverre.

Da jeg først ble valgt inn i denne sesjonen regnet jeg med at “training” skulle være en viktig komponent i sesjonens arbeid. Slik var det ikke. Her satt det kun personer utdanningsinstitusjoner. Selv om de hadde fokus på at seksjonen var internasjonal med mange som snakket lite engelsk, var det vanskelig å få de uten engelsk som morsmål med i det aktive arbeidet. En annen utfordring var at nye til seksjonen ikke ble integrert på noen god måte. Selv med mange hyggelige personer, så var det vanskelig å få ordentlig innpass.

Dersom jeg skal oppsummere egen innsats i IFLA, så er jeg relativt fornøyd. At Petter og jeg fikk inn et paper på hovedkonferansen var også kjempebra. Jeg har bidratt med artikler til hvert nyhetsbrev, oversatt listen for grønne bibliotek og i perioden august 2013 til mars 2014 var jeg sekretær for sesjonen. IFLA gjør viktig arbeid, men det tar lang tid å forstå systemet og bli kjent med andre personer.

Jeg mener det er viktig at ikke bare personer fra NB deltar som medlemmer i sesjonene. Det er mye å lære og en flott erfaring med internasjonal erfaring og kjennskap til IFLA. Men du er avhengig av at arbeidsgiver kan sponse reisene til konferansene. Det kan være tungt for mange bibliotek og per i dag finnes det ingen støtteordning hos NB. Eneste måten er å søke stipend fra NBF eller fagforeninger.