Hva skjer med Skrivebua?

Jeg pleier å se på Si;D siden i Aftenposten. Mange reflekterte ungdommer skriver inn til spalten. I dag handlet hele siden om nedlegging av Skrivebua. Jenta Mira skriver om hvor viktig nettstedet har vært for henne. Det er rørende lesing som gir deg klump i halsen. Budskapet om nedlegging provoserte meg så mye at jeg la ut et innlegg på biblioteknorge hvor jeg nå ber Nordland om en forklaring på årsaken til nedlegging.

Innlegget på biblioteknorge:

På Aftenpostens Si;D i dag får Skrivebua en hel side, og det er dessverre ingen gladnyhet. Tvert i mot er forslaget å legge ned tjenesten fra januar. En nasjonal tjeneste som har eksistert siden 1997.

Aftenposten skriver at det er lagt ut et svar fra Nordland fylkeskommune på sid.no. Finner foreløpig ingenting på nett. Er det noen fra Nordland som kan informere om forslaget til nedlegging på biblioteknorge?

I forslaget til budsjett for Nordland fylkeskommune står følgende:

Skrivebua

Prosjektet Skrivebua er et nettsted der ungdom fra hele landet har kunnet bruke til utvikling av skrivekunst. Det har ikke vært mulig å sikre tilstrekkelig ekstern finansiering til permanent drift. Prosjektet avsluttes derfor med virkning fra 1/1- 2013. Midlene omdisponeres til dekning av økt husleie for bibliotekets avdeling i Rana.

 

Mangel på ekstern finansiering er dessverre en gjenganger når det gjelder nasjonale digitale formidlingstjenester. Forsvinner Skrivebua er det knapt noen tjenester igjen. E-diktet http://www.e-diktet.no/ er det eneste tiltaket jeg i farten kommer på.

Vi trenger en overbygning, en organisering gjerne i form av konsortier som kan sikre sentrale tjenester både drift og utvikling. Mange snakker om at tjenestene har lav bruk. Det var vel hovedgrunnen for å legge ned Ønskebok. Men, vi må ha rom for å prøve og feile og videreutvikle. ABM-utvikling jobbet forgjeves med å sikre statlig finansiering for nasjonale digitale formidlingstiltak i departementet. Denne oppgaven ligger nå på Nasjonalbiblioteket.

Er du ikke på nett er du usynlig. Vi trenger et krafttak for nye tjenester og da hjelper det lite med prosjektfinansiering som i beste fall kan sikre drift i tre år.

Jeg gremmes når jeg ser hvilket mangfold av tjenester danske folkebibliotek tilbyr sine brukere. I Norge har vi mange gode ideer og vilje til innovasjon, men det skorter på finansiering, markedsføring og evne til samarbeid for å gjøre tjenestene robuste og levedyktige over tid.

Fscebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/141091655903125/