Hva er det med Next Library?

Utsikt fra Dokk1Litt flåsete kan jeg innimellom si, har du vært på en konferanse, har du vært på alle. Det stemmer ikke med Next Library i Århus. Den klarer stadig å utfordre og er et friskt pust i det store antallet bibliotekkonferanser.

Det gjør noe med hele arrangementet når alt foregår på Dokk1. Forrige gang jeg deltok på Next library var konferansen i konserthuset. Programmeringen kan gjøres helt annerledes når du kan ha seks parallelle sesjoner og bruke hele det store biblioteket.

Det er nesten halvannet år siden sist jeg var i Århus. Da var biblioteket bare seks måneder ungt. Det var ingen synlig slitasje å se på gulv, møbler eller andre materialer. Bygget fungerer akkurat like bra. Mange steder å være og aktivitet overalt. Selvfølgelig merker man at det er en konferanse i bygget når det er flere hundre deltakere, men vi gjorde forbausende lite ut av oss. Bygget er befriende stort og kan romme hundrevis av personer uten at det er noe problem.

Kafeen har akkurat like god kaffe og er like folksom og travel som jeg husker den. Gode varer, god kaffe og flott plassering gjør den til en vinner i området. Når byrommet mot sjøen er ferdigstilt med boliger, promenader og bytrikken starter med ordinære ruter, vil sikkert enda flere mennesker trekkes til denne delen av Århus.

Next Library som form
Konferansen ble først arrangert i 2009 og har blitt arrangert annethvert år siden den gangen. Konferansen ønsker å nå ut til et internasjonalt publikum av fremtidsrettede og innovative bibliotekledere. Den har hele tiden vært eksperimenterende i formen og har evnet å utvikle seg med nye funksjoner hvert år. De er svært gode på å tenke nettverksbygging og omtaler konferanse som et «community». I år var det journaliststudenter til stede. De produserte mye innhold, blant annet et daglig nyhetsbrev. Det inneholdt dagens program og høydepunkter fra gårsdagen krydret med mye bilder og sitater.

Ignite – lynpresentasjoner
Det daglige programmet var det i to deler, før og etter lunsj. Først en keynote, deretter enten verksteder eller lynpresentasjoner. I Århus kjørte de ekstremvarianten av pecha-kucha, 5 minutter med 15 sekunder per lysark. 20 lysark totalt. Utrolig hvor mye man kan pakke inn på fem minutter når det kombineres med gode illustrasjoner. I etterkant av presentasjonene fikk man rikelig med mulighet til å snakke med de som presenterte. Særlig presentasjonene fra Helsinki, MIT Media Lab og Singapore var spennende.Helsinki hadde foretatt en undersøkelse for å se på «value gaps» mellom ansatte og publikum. Bibliotekarene mente det var mye støy og at lokalene var ryddige. Publikum mente helt motsatt. Svært interessante funn det er enkelt å gjøre noe med i bibliotekrommet. Metoden er en enkel måte å gå fra synsing til verdifull kunnskap om egne tjenester. Singapore imponerer bestandig og lynpresentasjonen jeg hørte handlet om ungdomssatsingen. De ønsket flere unge på bibliotekene og hadde satt i verk en stor kunstsatsing. De unge kunne selv skape, det var foredrag innenfor en rekke temaer og de hadde produsert svært profesjonelt materiale, blant annet små bøker om ulike emner. MIT Media Lab snakket også om ulike prosjekter og tiltak de samarbeider med bibliotek om. Alle var velkommen til å samarbeide om ulike prosjekter gjennom tiltaket Public Library Innovation Exchange.

Professor 2 i kreativitet, Christian Byrge  holdt også en lynpresentasjon: “Deliberate practice of creativity: Play designed to help you apply your knowledge in a more unlimited way. I presentasjonen forklarte Byrge mer om de oppvarmingsøvelsene konferansen startet hver dag med. De første øvelsene var mest for å våkne. Dette var øvelser som lignet på stein, saks og papir. Etter de innledende øvelsene var vi klare for nye øvelser som utfordret vår kreativitet. F. eks skulle alle tegne en bil ut i fra de samme strekene. Dette arket krøllet vi så sammen og sammen med en vi ikke kjente skulle disse papirballene kastes på så mange ulike måter vi kunne komme på. En annen øvelse gikk ut på å tenke ut hva man kan utvikle når man setter sammen to ord. Litt kleint men også morsomt å finne ut måter å lage flag-fingers eller potato-shoes sammen med Philipp Schmidt fra MIT. Det er nettopp ved å åpne opp for det ukjente og usannsynlige at Byrge mener at nye produkter og tjenester kan se dagens lys. I følge han er det ikke mye øvelse som skal til.