Høyt og lavt på IFLA

IFLA i Helsinki og Oslo ble to helt forskjellige erfaringer for meg. I Oslo reiste jeg bare inn en av dagene og fulgte de foredragene jeg mente kunne være av interesse. For det meste bommet jeg stygt, enten forstod jeg ikke engelsken som ble snakket ellers så var temaet noe annet jeg hadde forventet ut fra programmet.

Noe helt annet i Helsinki. Her begynte oppholdet med et møte i seksjonen jeg er medlem av, seksjonen for Education and training. Det var bra å få satt ansikter på navnene jeg kun har sett på epost. Tilsammen holdt seksjonen to møter. Det første møtet ble i stor grad brukt til rapportering på aktiviteter, mens det siste møtet planla for fremtidige aktiviteter. Neste år holdes IFLA i Singapore og vår seksjon vil samarbeide med andre om flere aktiviteter. I tillegg nærmer vårt 40 års jubileum seg. I den forbindelse planlegges det en bok om bibliotekutdanning fra ulike land og verdensdeler.

En ting jeg fikk oppklart under møtene var at seksjonen har sitt hovedfokus på «education» og ikke «training». I så måte burde seksjonen vært representert med en person fra den norske utdanningen og ikke jeg som har min erfaring fra opplæring av bibliotekarer utenfor utdanningen. Så langt har jeg imidlertid gjort det beste ut av det og har klart å gjøre nytte for meg. Det ville vært interessant å opprette kontakt med utdanningene slik at jeg kunne formidle viktige utviklingstrekk fra utdanningen på HIOA, UITØ og andre miljøer som UIA og HIB.

1. bibliotekarprogrammet hadde også sendt inn forslag til veggoppslag som vi fikk godkjent. Nesten 200 postere ble vist frem på IFLA. Det fungerte veldig bra. Mandag og tirsdag presenterte vi vår poster fra 12.00-14.00. Veldig hyggelig at vi fikk god respons fra fagpersoner fra flere land, særlig, Tyskland, Polen og Finland. Ideen om en praksisnær tilnærming til høyere utdanning vakte interesse.  Det var mange interessante prosjekter som ble presentert. Jeg skulle gjerne hatt tid til å se nærmere på veggoppslagene. Vel så mye å lære av dem som av foredragene.

Jeg var på en rekke foredrag, noen mer interessante enn andre. Jeg prioriterte seminarer som omhandlet kompetanseutvikling av bibliotekarer, organisasjonsutvikling og ikt. En del av disse foredragene var så interessante at jeg vil lese dere paper i etterkant. En av deltagerne i programmet, Jingru Høivik holdt et interessant foredrag om bruk av smarttelefon på NBs digitale samlinger. Jingru utfører et svært viktig arbeid for Nasjonalbiblioteket og lager tjenester som ligger i front av utviklingen. Les hennes paper på konferansenettstedet.

Muligheten for å snakke med 4000 andre bibliotekarer fra hele verden er selvfølgelig også et stort pluss når man reiser på et så stort arrangement.

Siste dagen tok jeg meg en kosetime på Bibliotek 10. Et bibliotek som alltid er i endring og som alltid har masse spennende å by på. Nå er det bare å krysse fingrene for at de får sitt nye sentralbibliotek i Helsinki. Det fortjener de!