Gjesteforelesning om kassering

30. oktober foreleste jeg om kassering og samlingsutvikling for 3. års studenter på bibliotekutdanningen på HIOA. Det var andre året på rad at jeg holdt gjesteforelesning om dette emnet. Det var interessant å få høre at flere studenter skriver om kassering. I år kunne jeg også gjøre bruk av resultater fra min nylig publiserte artikkel.

Det er alltid interessant å møte studentene. Når jeg spør om fordelene med kassering, har de mange av de samme svarene som ansatte i bibliotek. Det handler mye om å være et attraktivt sted med samlinger av høy kvalitet og aktualitet.