Gjesteforeleser i Tromsø

UiT

UiT Kilde: Wikipedia
29. august gjesteforeleste jeg på UiT etter invitasjon av Andreas Vårheim. Faget jeg foreleste i var i bibliotek, samfunn og ledelse. Studentene var helt ferske på bibliotekutdanningen, men mange hadde en bred og variert bakgrunn. Noen hadde mye utdanning fra før, men trengte årsstudiet for å kunne bli biblioteksjef i egen kommune, mens andre kom rett fra videregående skole.