Fullføring av min første MOOC

stanford_statementHøsten 2014 har jeg brukt ca to timer per uke på deltagelse i en MOOC fra Stanford. Det er visstnok bare 10 % som fullfører en MOOC. Kunnskapen om den lave fullføringsgraden og muligheten for å få et diplom fra Stanford har vært med på å inspirere meg til å fullføre kurset.  Innholdet i kurset har selvfølgelig også vært en viktig drivkraft.

Kurset tok tilsammen 13 uker, med et nytt tema hver uke. Kurset har tatt opp temaer som informasjonskompetanse, copyright, open access, nettleksikon som Wikipedia og åpne læringsressurser som Khan Academy. En god del av innholdet var kjent for meg fra før, men måten stoffet ble presentert på var nytt og ga muligheter for mange refleksjoner. Hvilke muligheter tilgang til vitenskapelige databaser betyr for u-land var særlig interessant. Tilgang til kunnskap gir direkte utslag i samfunnsutvikling og gir folk muligheter til et bedre liv.

Kurset la opp til ulike løp alt etter hvor mye tid man ønsket å avsette til kurset. Jeg hadde kun mulighet til å ta det enkleste sporet, Connecting Track pga mangel på tid. Arbeidskravene her var følgende:

 1.  Connecting Track
 • Write four (4) discussion forum posts over the course of the semester. These posts should focus on topics from the weekly course content.
 • Constructively comment on four (4) peer discussion posts throughout the semester.
 • Write eight (8) tweets throughout the semester. These tweets should focus on topics from the weekly course content. NEW: We will also accept eight (8) posts to the Google Community as an alternative to using Twitter.
 • Share eight (8) newly discovered resources in the course Diigo group.
 • Complete a self-assessment documenting your completion of the track requirements and describing your learning experiences. A self-evaluation form will be made available near the end of the course.

På slutten av kurset måtte jeg gjennomføre en selvevaluering og basert på denne har jeg nå fått mitt kursbevis.

Årsakene til at jeg fullførte kurset var nok i første rekke muligheten til å få et kursbevis fra et av verdens beste universiteter. I tillegg var det pedagogiske opplegget bra. Jeg fikk en ukentlig epost med arbeidsmål for den kommende uken. Jeg opplevde å bli ivaretatt og fulgt opp på en god måte. Kursverktøyet OpenedX fungerte også bra. Kurset hadde deltagere fra hele verden, noe som gjorde det ekstra interessant å følge diskusjoner og kommentere på innspill fra andre. MOOC er absolutt en kursform jeg vil benytte meg av. Neste kurs jeg har lyst til å ta er et kurs i grunnleggende statistikk som NMBU tilbyr.

Under er en beskrivelse av læringsmålene fra kurset på Stanford.

Upon completion of this course students will be able to:

 • Understand, describe, and discuss the central and cross-cultural issues and trends associated with open knowledge production, use, and dissemination, open education, intellectual property and licensing, and global communication inequities.
 • Understand how open educational resources are produced, shared, and consumed.
 • Articulate issues related to authorship, legitimacy, and reliability raised by different forms of digital publishing/creation.
 • Analyse future possibilities for knowledge production, use, and dissemination in libraries, publishing, business, and education.
 • Differentiate between different types of open knowledge and determine the appropriate options for producing and consuming open knowledge artifacts within a variety of contexts.