Fra ord til data til handling

ordtilhandlingSamlingsutvikling er en kjernevirksomhet i bibliotekene og under sekkebegrepet samlingsutvikling inngår også formidling av bibliotekets samlinger.

I Danmark har de tre bibliotekene Allerød, København og Solrød gått sammen i et prosjekt for å kunne jobbe mer kunnskapsbasert med utstillinger. I Danmark som i svært mange andre land er man bekymret for nedgangen i utlån av bøker. Kan utstillinger hjelpe til med å få opp utlånstallene?

Prosjektets hovedformål var : å arbejde kvalificeret med data om materialesamlingerne og få dokumenteret viden om effekten af denne fysiske formidling og undersøge rummets betydning for formidling og dermed brug af materialerne. Erfaringerne kan anvendes både i det betjente og det ubetjente bibliotek.

Prosjektgruppen har analysert og publisert  resultatene av utprøvingen i en egen rapport.

De tre bibliotekene har utviklet en metode som kan testes ut på egen utstillingspraksis. For eksempel, hvor er den beste plasseringen i rommet for utstillinger. Bibliotekene deler sine erfaringer etter å ha gjennomført 9 ulike tester.

Jeg håper det blir anledning til å få testet ut metodikken i et bibliotek i Buskerud. I mellomtiden leser jeg meg opp på metoden ved å gjennomgå rapporten.