Fortsatt nedgang i bokbestanden

Barneavdeling i Singapore

Barneavdeling i Singapore

Fra 2012 til 2013 sank bestanden av bøker i folkebibliotekene med 3,34%. I antall bind utgjør dette hele 612 046. Total bestand av bøker var i 2013 på 17 721 712 bind. Fremdeles er bestanden av bøker høyere enn de 2-3 bøker per innbygger som anbefales av IFLA i publikasjonen «IFLA public library service guidelines».

Dersom man deler inn bestanden etter kommunestørrelse, ser man store forskjeller. Tabellen under er hentet fra tabell 1 av NBs statistikk for 2013 og viser fordelingen på størrelse. I de største kommunene er det 2 bind per innbygger, mens det i kommuner under 1000 innbyggere er hele 18 bind per innbygger. Fordelt per innbygger i Norge utgjør dette 3,5 bind.

 

beholdning_2013

Kilde: NB

Diagrammet under viser utviklingen i perioden 2002 – 2013 fordelt på barne- og voksenlitteratur. Bestanden av barnebøker har hatt en liten økning i perioden, mens det er litteratur for voksne som opplever den største nedgangen. Sommeren 2012 skrev jeg en bloggpost hvor jeg omtalte forskjellen i utviklingen av bokbestanden for barne- og voksenbøkene. Denne utviklingen ser bare ut til å fortsette.

beholdning_2013

Kilde: Kostra og NB

Beholdning av barnebøker

Endring faglitteratur fra 2002 til 2013

Endring skjønnlitteratur fra 2002 til 2013

Økning på 5%

Økning på 3%

 

Beholdning av voksenbøker

Endring faglitteratur fra
2002 til 2013

Endring skjønnlitteratur fra 2002 til 2013

Nedgang på 21%

Nedgang på 23%

 

Bloggen trangtihylla publiserer fremdeles tips til gode kasseringskandidater. Har du en bok du mener er en god kandidat, ta bilde av forside og bakside og send meg på janniro@gmail.com.